Arstid

Regionaalhaigla arstid on erinevate kasvajapaikmete ravimiseks ja parima ravitulemuse saavutamiseks koondunud paikmepõhistesse töögruppidesse ja konsiiliumidesse. Raviotsused sünnivad konsiiliumides, millest ka patsient saab osa võtta. Peame väga tähtsaks patsiendi ja tema lähedaste vahetut osalemist arutelus, et anda igale inimesele võimalus kaasa rääkida haiguse ravi ja sellest tulenevatest elukorraldust puudutavates valikutes. Siit rubriigist leiate Regionaalhaigla arstid, kes igapäevaselt koostööd teevad ning patsiente aitavad. Töögruppidesse kuuluvad onkokirurgid, onkoterapeudid ja kiiritusravi arstid, laborispetsialistid, radioloogid, patoloogid ja teiste erialade esindajad.

Hematoloogiliste haiguste ravi

Vere- ja lümfisüsteemihaiguste ravi eest vastutab hematoloogia töögrupp
 

Dr Maire Kuddu

Onkoloog-ülemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt

Seedetrakti kasvajate ravi

Põhja-Eesti Regionaalhaigla seedetrakti kasvajate töögruppi kuuluvad seedetrakti kasvajate raviga tegelevad arstid.

Dr Tiit Suuroja

Üldkirurg-vanemarst, töögrupi juhataja Loe lähemalt

Dr Anneli Elme

Onkoloog-vanemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt

Dr Jaan Tepp

üldkirurg-ülemarst-osakonna juhataja Loe lähemalt

Uroloogiliste kasvajate ravi

Uroloogiliste kasvajate töögrupp koordineerib uroloogiliste vähipaikmete diagnostikat ja ravi Regionaalhaiglas.
 

Naha-, luude- ja pehmete kudede kasvajate ravi

Naha-, luude- ja pehmete kudede kasvajate töögrupp tegeleb peamiselt kahe kasvajatüübi ravi kordineerimisega - nahavähid ning sarkoomid.

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate ravi

Pea- ja kaelapiirkonnna kasvajate töögrupp koordineerib Eestis pea- ja kaelapiirkonna vähipaikmete diagnostikat ja ravi. Raviotsused on kooskõlas rahvusvaheliste ravijuhenditega arvestades konkreetse patsiendi seisundit ja haiguse levikut.

 

Dr Enn Tuulik

Üldkirurg-ülemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt

Dr Maire Kuddu

Onkoloog-ülemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt

Dr Indrek Mikomägi

Kõrva-nina-kurguhaiguste vanemarst Loe lähemalt

Dr Lauri Maisvee

Kõrva-nina-kurguhaiguste vanemarst Loe lähemalt

Neuroendokriinkasvajate ravi

Neuroendokriinsete (NE) kasvajate raviga tegeleb Regionaalhaiglas neuroendokriinkasvajate töögrupp
 

Dr Tiit Suuroja

Üldkirurg-vanemarst, töögrupi juhataja Loe lähemalt

Dr Tõnu Vanakesa

Torakaalkirurg-ülemarst-töögrupi juhataja Loe lähemalt

Dr Anneli Elme

Onkoloog-vanemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt

Rinnanäärme kasvajate ravi

Rinnanäärme kasvajate töögrupi eesmärgiks on rinnahaiguste kiire, tänapäevane ja kompaktne ravi ja rehabilitatsioon

Günekoloogiliste kasvajate ravi

Günekoloogiliste kasvajate töögrupp tegeleb kõigi võimalike günekoloogiliste kasvajate diagnostika ja raviga.
 

Dr Kersti Kukk

Onkogünekoloog-ülemarst, naistehaiguste keskuse ja töögrupi juhataja Loe lähemalt

Kesknärvisüsteemi kasvajate ravi

Kesknärvisüsteemi (KNS) kasvajate töögrupp koondab vastava paikme kasvajate raviga tihedalt seotud erialade esindajaid.
 

Torakaalonkoloogiliste kasvajate ravi

Torakaalonkoloogia töögrupi liikmed on oma erialadel spetsialiseerunud keskseinandi ja rindkereseina kasvajate diagnostikale ja ravile

Dr Tõnu Vanakesa

Torakaalkirurg-ülemarst-töögrupi juhataja Loe lähemalt

Dr Maire Kuddu

Onkoloog-ülemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt