Arstid

Regionaalhaigla arstid on erinevate kasvajapaikmete ravimiseks ja parima ravitulemuse saavutamiseks koondunud paikmepõhistesse töögruppidesse ja konsiiliumidesse. Raviotsused sünnivad konsiiliumides, millest ka patsient saab osa võtta. Peame väga tähtsaks patsiendi ja tema lähedaste vahetut osalemist arutelus, et anda igale inimesele võimalus kaasa rääkida haiguse ravi ja sellest tulenevatest elukorraldust puudutavates valikutes. Siit rubriigist leiate Regionaalhaigla arstid, kes igapäevaselt koostööd teevad ning patsiente aitavad. Töögruppidesse kuuluvad onkokirurgid, onkoterapeudid ja kiiritusravi arstid, laborispetsialistid, radioloogid, patoloogid ja teiste erialade esindajad.

Hematoloogiliste haiguste ravi

Vere- ja lümfisüsteemihaiguste ravi eest vastutab hematoloogia töögrupp
 

Seedetrakti kasvajate ravi

Põhja-Eesti Regionaalhaigla seedetrakti kasvajate töögruppi kuuluvad seedetrakti kasvajate raviga tegelevad arstid.

Dr Erast-Henri Noor

Uroloogiliste kasvajate ravi

Uroloogiliste kasvajate töögrupp koordineerib uroloogiliste vähipaikmete diagnostikat ja ravi Regionaalhaiglas.
 

Dr Helis Pokker

onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja–onkoloog Loe lähemalt

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate ravi

Pea- ja kaelapiirkonnna kasvajate töögrupp koordineerib Eestis pea- ja kaelapiirkonna vähipaikmete diagnostikat ja ravi. Raviotsused on kooskõlas rahvusvaheliste ravijuhenditega arvestades konkreetse patsiendi seisundit ja haiguse levikut.

 

Dr Enn Tuulik

Üldkirurg-ülemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt

Dr Indrek Mikomägi

Kõrva-nina-kurguhaiguste vanemarst Loe lähemalt

Dr Lauri Maisvee

Kõrva-nina-kurguhaiguste vanemarst Loe lähemalt
Dr Aidi Adamson-Raieste

Rinnanäärme kasvajate ravi

Rinnanäärme kasvajate töögrupi eesmärgiks on rinnahaiguste kiire, tänapäevane ja kompaktne ravi ja rehabilitatsioon

Dr Riina Kütner

Onkoloog-vanemarst-töögrupi juhataja Loe lähemalt
Dr Sandra Teppo
Dr Vahur Valvere

Dr Vahur Valvere

Onkoloogia-hematoloogia teadus- ja arendusjuht Loe lähemalt
Vappu Zobel

Günekoloogiliste kasvajate ravi

Günekoloogiliste kasvajate töögrupp tegeleb kõigi võimalike günekoloogiliste kasvajate diagnostika ja raviga.
 

Dr Ingrid Kiitam

Neuroendokriinkasvajate ravi

Neuroendokriinsete (NE) kasvajate raviga tegeleb Regionaalhaiglas neuroendokriinkasvajate töögrupp
 

Naha-, luude- ja pehmete kudede kasvajate ravi

Naha-, luude- ja pehmete kudede kasvajate töögrupp tegeleb peamiselt kahe kasvajatüübi ravi kordineerimisega - nahavähid ning sarkoomid.

dr Ann Valter

Kesknärvisüsteemi kasvajate ravi

Kesknärvisüsteemi (KNS) kasvajate töögrupp koondab vastava paikme kasvajate raviga tihedalt seotud erialade esindajaid.
 

Dr Mihkel Leiner

Neurokirurg-ülemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt

Torakaalonkoloogiliste kasvajate ravi

Torakaalonkoloogia töögrupi liikmed on oma erialadel spetsialiseerunud keskseinandi ja rindkereseina kasvajate diagnostikale ja ravile

Dr Helis Pokker

onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja–onkoloog Loe lähemalt