Dr Jüri Teras

Üldkirurg-ülemarst-keskuse juhataja