Keemiaravi

Kasvajate süsteemravi, kõnekeelse nimetusega keemiaravi on arenenud viimasel kümnendil väga kiiresti ning igapäeva praktikasse on lisandunud palju uusi ja järjest tõhusamaid ravimeid, mis suurendavad võimalust terveks saada, parandavad oluliselt elukvaliteeti või annavad juurde eluaastaid. Regionaalhaigla patsientidele osutatakse keemiaravi 2023. aastal valminud Y-korpuses.

 

                            (Antud video on filmitud eelmises ravikeskkonnas, nüüd toimub ravi uues Y-korpuses.)

 

Süsteemraviga hävitatakse kasvajarakke kasvajavastaste ravimitega. Keemiaravi kasutatakse enne operatsiooni kasvajakolde vähendamiseks, kasvaja kasvu kontrollimiseks või haigusnähtude leevendamiseks ning pärast operatsiooni vähirakkude hävitamiseks ja vähi taastekke võimaluste vähendamiseks.

Süsteemravi on kasutusel ka tervistava raviviisina, näiteks vereloome ja lümfisüsteemi kasvajate, munandikasvajate jt puhul. Sagedamini kasutatakse keemiaravi kombinatsioonis kirurgilise ja kiiritusraviga. Keemiaravi on põhiline ravimeetod pahaloomuliste lümfi-vereloomekoest lähtunud kasvajate ravis.


Lisaks traditsioonilisele vähirakke hävitavate rakumürkidega süsteemravis kasutatakse vähiravis bioloogilist ravi ja sihtmärgistatud ravi. Bioloogiline ravi pidurdab kasvajas ja selle ümber asuvate veresoonte kasvu, mille tulemusena kasvaja jääb ilma kasvamiseks ja levimiseks vajalikust verevarustusest. Bioloogilise raviga saab mõjutada ka kasvajarakkude elutsüklit ja paljunemist. Keemiaravi ravimite või nende kombinatsiooni valik sõltub Teie haigusest ja üldisest seisundist. Ravi määramisel ja ravi käigus lähtutakse põhimõttest, et ravist saadav efekt oleks kindlasti suurem raviga kaasnevatest võimalikest vaevustest ja kõrvaltoimetest. Iga inimene reageerib ravimitele erinevalt, seetõttu on ka kõrvaltoimed erinevad, samuti ei pruugi kõrvaltoimeid üldse olla. Kasvajate süsteemset ravi manustatakse peamiselt veenisiseste tilkinfusioonidena, kuid üha enam ka suu kaudu tablettravina. Harvem manustatakse ravimid nahaaluste või lihasesiseste süstidena. Üksikutel juhtudel (hematoloogiliste kasvajate korral) manustatakse keemiaravimeid ka seljaajukanalisse.

Kuidas süsteemravi tehakse?

Süsteemravi tehakse regulaarsete ravitsüklitena kindla raviskeemi järgi, kus ravipäev(ad) vahelduvad puhkeperioodidega. Ravi viiakse läbi ambulatoorselt polikliinikus või päevaravi osakonnas ning haiglas statsionaarses osakonnas. 70% juhtudest on süsteemravi võimalik teha ambulatoorselt ning patsient ei pea viibima haigla statsionaarses osakonnas. Ambulatoorse ja päevaravi protseduurideks tuleb varuda terve päev. Enne uue ravikuuri määramist peate andma vereanalüüsid, mille alusel Teie raviarst otsustab, kas organism on eelmisest ravist taastunud ja saab alustada uue ravitsükliga. Vereanalüüsi vastuste saabumine laborist võtab aega vähemalt 1 tunni. Seejärel kohtute oma raviarstiga, kes hindab Teie organismi seisundit ning võimalusel määrab uue ravi.

Ravimid valmistatakse ehk lahustatakse spetsiaalselt Teie jaoks haiglaapteegis, mis võtab omakorda aega. Ravimite manustamine võib olenevalt Teie raviskeemist võtta aega poolest tunnist mitme tunnini. Ravi vaheaegadel võivad haigusest või ravist tulenevalt tekkida erakorralised olukorrad: • palavik üle 38° C – vereanalüüsiga määratakse vererakkude näitajad ning vajadusel alustatakse antibakteriaalset ravi. Kui vererakkude arv on väga madal, siis vajab patsient kohest haiglaravi; • keemiaravist tingitud kõhulahtisus vähemalt 48 tundi – kuna soole kaudu kaotatud vedeliku hulk võib olla väga suur ning suukaudsest vedelikutarbimisest jääb väheseks, siis võib osutuda vajalikuks veenisisene vedeliku manustamine.

Teie raviarst annab Teile telefoninumbrid, et saaksite tööajal vajadusel konsulteerida oma raviarsti või õde-nõustajaga. Konsultatsiooni ei anta e-kirja teel. Kui erakorraline olukord tekib raviarsti visiidivälisel ajal, siis võtke kohe ühendust oma perearstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kus kindlasti teavitage sealset arsti käimasolevast keemiaravist.

 

 

 

Regionaalhaigla keemiaravi keskus on suurim kasvajate süsteemravile spetsialiseerunud vähiravi keskus Eestis. Siia on koondatud kõik, mida vajatakse vähktõve ravis – oma ala tippspetsialistid ja aastakümnete pikkune kogemus. Keemiaravi keskus on loodud tunnustatud Eesti Onkoloogiakeskuse baasil, kus esimesed vähihaiged said keemiaravi juba 1960-ndatel. Oma erialale pühendunud meeskond on koos loonud tänapäevase ja patsiendikeskse ravikeskuse.

Regionaalhaigla keemiaravi keskus tegeleb kõrgetasemelise pahaloomuliste kasvajate  personaliseeritud tsütostaatilise, bioloogilise, hormoon- ja immuunraviga.

Eriala kiire areng on kaasa toonud pideva ravimahtude kasvu: 2020. aastal on meie haiglas keemiaravi keskuses ravi saanud patsientide arv üle 4000 ning läbiviidud ravikuure üle 13 000. Keemiaravi arstid tegid 2020. aastal kokku üle 21 000 ambulatoorse vastuvõtu ning keemiaraviga tegelevate õdede iseseisvaid vastuvõttusid ja patsientide nõustamisi oli 2020. aastal ligi 2400.

Kõik keskuse arstid osalevad multidistsiplinaarsete paikmepõhiste konsiiliumite ja töögruppide töös. Ühiskonsiiliumid toimuvad ka koos uroloogidega Lääne-Tallinna Keskhaiglast. 2014. aastast sai alguse koostöö Pärnu Haiglaga, kus toimuvad keemiaravi arsti vastuvõtud ning on olemas kõik tingimused  ambulatoorse keemiaravi läbi viimiseks Pärnu linna ja maakonna patsientidele. Pärnu Haiglas keemiaravi saavate patsientide arv on aastast aastasse järjest suurenenud.  

Regionaalhaiglas on alates 2011. aastast tagatud ööpäevaringne onkoloogi valve, et keemiaraviga seotud terviseprobleemidega patsiendid saaksid võimalikult kiiret ja professionaalset abi.

Keemiaravi keskuse koosseisu kuuluvad

  • päevaravi osakond
  • keemiaravi osakond

Individualiseeritud ravi

Keemiaravi keskuse  vähiravi on individualiseeritud vastavalt kasvaja spetsiifilisele alavormile, patsiendi  isikupärale ja soovidele ning kaasuvatele haigustele.

Keskuses teeme kasvajavastast süsteemravi kõikidele vähipaikmetele, sh ravime harvaesinevaid kasvajaid.

Meie arstide erialaline kitsam spetsialiseerumine ja rahvusvaheline ravikogemus tagab patsientidele tipptasemel ravi. Patsientide ravis osalevad aktiivselt keskuse eriväljaõppega ja kogemustega õed, kes nõustavad haigeid ja nende lähedasi kogu ravi vältel. 80% tänapäevasest keemiaravist toimub ambulatoorselt ning kodus ravi saavate patsientide jälgimiseks ja nõustamiseks on sisse viidud õdede telefonikonsultatsioonid. Keskus teeb tihedat koostööd Mustamäe meditsiinilinnaku kõigi kliinikutega. Meil töötab meeskond, kes on vajaduse korral toeks ka patsiendi lähedastele.

Kõik keskuses töötavad arstid kuuluvad erinevate kasvajapaikmete multimodaalsete konsiiliumide ja töörühmade koosseisu. Näiteks alustasime koostöös kirurgiakliinikuga esimestena Baltikumis HIPEC-ravi – see on kõhuõõnes levinud vähktõve parima ravitulemuse saavutamiseks tehtav kõhuõõnesisene kuumutatud keemiaravi. Koostöös hematoloogiakeskusega oleme Eestis ainuke keskus, kes teeb munandivähiga patsientidele  intensiivkeemiaravi  koos perifeerse vere tüvirakkude siirdamisega.

Keskust on rahvusvaheliselt tunnustatud  eduka tegevuse eest  rahvusvahelistes ravim- ja teadusuuringutes. 2013. aastal liitusime Euroopa Vähiuuringute ja Ravi Keskuse seedetrakti töögrupiga. Keemiaravikeskus on kõrgelt hinnatud õppebaas residentide koolitamisel. Peame oluliseks regulaarseid osalemisi rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel, kus õppimise kõrval jagame ettekannete kaudu ka oma ravikogemusi.

Mugav ja tänapäevane ravikeskkond

Patsientidele oleme loonud mugava ja tänapäevase ravikeskkonna 2023. aastal valminud uues Y-korpus, kus patsiendisõbralikus keskkonnas osutatakse meie patsientidele vähiravi. Keemiaravi päevaravi osakonna leiate Y-korpuse esimeselt korruselt ja statsionaarse ehk palatiosakonna kolmandalt korruselt.

Meie jaoks on oluline, et patsient tunneks ennast ravikeskkonnas võimalikult mugavalt ja hästi, seetõttu on uues Y-korpuses sellega igal sammul arvestatud. Palju on mõeldud ka lähedastele, kes on väga oodatud patsienti raviteekonnal toetama. 

Patsientide mugavuse huvides on Regionaalhaigla juba mitu aastat koostööd teinud Pärnu Haiglaga ambulatoorse keemiaravi osas. Kodulähedase ravivõimalusega on Pärnu patsiendid väga rahul.  

Tsütostaatikumide tsentraalne lahustuskeskus

Alates 2008. aastast töötab koos keemiaravi keskusega tsütostaatikumide tsentraalne lahustuskeskus, mis koos spetsiaalsete IT-lahendustega tagab kõrgetasemelise ravikvaliteedi ja patsiendi ohutuse.

Meie koostööpartnerid

Keemiaravi keskuses peetakse oluliseks järjepidevat koolitamist ning osalemist rahvusvahelistes kliinilistes- ja teadusuuringutes. Iga aastaselt on ilmunud erinevad publikatsioonid rahvusvaheliselt tunnustatud  erialakirjanduses. Rahvusvaheline koostöö on tunnustuseks keemiaravi keskuse kui ka kogu haigla tipp-kvaliteetsele tööle.  Keemiaravi keskuse arstid teevad koostööd EORTC ( European Organisation for Research and Treatment of Cancer) seedetrakti, kopsuvähi ning melanoomi töögruppidega, lisaks ETOP-ga (European Thoracic Oncology Platform) 

  • Tallinna Tehnikaülikool www.ttu.ee
  • Tartu Ülikool www.ut.ee
  • EORTC GI Task Force
  • ESMO ( European Society for Medical Oncology)
  • EORTC (koostöö seedetrakti, kopsuvähi ning melanoomi töögrupiga)
  • ETOP (European Thoracic Oncology Platform)

"Oleme suurim kasvajate süsteemravile spetsialiseerunud keskus Eestis."

Dr Helis Pokker, onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja

Keemiaravi päevaravi osakonna leiate Y-korpuse esimeselt korruselt ja statsionaarse ehk palatiosakonna kolmandalt korruselt. Palun vaadake kõrvalolevalt kaardilt, kuidas kõige mugavamalt meile kohale jõuda.

Nukleaar skeem
Nukleaar skeem suurelt
Suurenda
Sulge
Nukleaar skeem