Palliatiivravi

Palliatiivne ravi (toetus- ja taastusravi) kergendab raskest haigusest ja ravist tingitud vaevusi, näiteks valu, õhupuudust, väsimust, iiveldust jt. Palliatiivravi abil ei saa küll terveks raskest haigusest või pahaloomulisest kasvajast, aga raviga on võimalik enesetunnet oluliselt parandada. Palliatiivravi toetab haiguse ravi nii ravimitega kui ka hingelisi, vaimseid ja kehalisi vaevusi leevendavalt. Ka juhul, kui haigus pole ravitav, on oluline  sümptomeid leevendada, et elada pikemalt ja paremini. Seetõttu pakume palliatiivset ravi kogu haiguse vältel, sõltumata sellest, kas spetsiifiline haigusevastane ravi toimib või enam ei toimi.

Palliatiivravi keskusesse kuuluvad arstid, õed, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, hingehoidjad, kogemusnõustajad ja koordinaator. Vajadusel saame kaasata näiteks toitumisspetsialisti, stoomiõde jt spetsialiste.

Töötame Põhja-Eesti Regionaalhaigla statsionaarsetes osakondades ja polikliiniku vastuvõtus.

Palliatiivravi keskus toetab ja aitab Teid ning Teie perekonda:

·      nõustame patsienti ja tema lähedasi

·      õpetame võtteid vaevuste leevendamiseks, näiteks valu, iivelduse, õhupuuduse jt. korral

·      arutame ning selgitame olemasolevaid ravivõimalusi

·      anname infot sotsiaaltoetuste ja -teenuste kohta

·      abistame lähedase kaotuse ning leinaga toimetulekul 

Haiglaravil viibides Teie raviarst otsustab, kas palliatiivravist võiks kasu olla ning kutsub vajaliku spetsialisti.
Palliatiivravi keskuse poolse abi saamiseks võite ka ise pöörduda, helistades meie koordinaatorile telefonil 617 1777.

 

Keskuse koordinaator:

Olga Košeleva

617 1777
olga.koseleva@regionaalhaigla.ee

Koordinaator annab esmase info ning aitab leida vajaliku spetsialisti parima abi saamiseks.

 

Palliatiivravi õde- nõustaja:

  • aitab lahti mõtestada teavet, mida arst on haiguse kohta andnud.
  • õpetab leidma usaldusväärset lisainfot haiguse ja sellega toimetuleku kohta.
  • aitab luua kontakte vajalike spetsialistidega (nt koduõde, hooldus-õendusabi jt).
  • võimalike edaspidiste küsimuste ja probleemide tekkimise korral on kontaktisikuks patsiendi ja meditsiinipersonali vahel.

Pöörduda võivad nii patsiendid kui ka nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.

Karin Härm

617 2396
karin.harm@regionaalhaigla.ee

Katre Tamm

617 2163
katre.tamm@regionaalhaigla.ee

 

Valuraviõde:

Polina Belõševa

617 1372
polina.beloseva@regionaalhaigla.ee

 

Psühholoogid

Psühholoogi töö hakkab hetkest, kui patsient saab teada oma haigusest. Haigestumine, eriti raske haigus, on alati kriis inimese elus. Psühholoog aitab haigel ja tema lähedasel mõista ja üle elada kriisi kõik etapid. Psühholoog annab nõu, kuidas kaotatud meelerahu tagasi saada, kuidas leida jõuvarusid hingeliseks toimetulekuks, kuidas muutunud elukorraldusega toime tulla. Nõustamise eesmärk antud olukorras haige ja tema lähedaste parima võimaliku elukvaliteedi saavutamine koostöös palliatiivravi teiste spetsialistidega.
Psühholoog aitab raskel haigel saada aru ja mõtestada lahti haigusega kaasnevaid tundeid (väärtusetus, lootusetus, süütunne ja suitsiidimõtted). Selliste tunnete tähelepanuta jätmine avaldab negatiivset mõju ravi tulemusele, elukvaliteedile ja pikendab haiglas viibimise aega.

Inna Gorislavskaja

617 2279

inna.gorislavskaja@regionaalhaigla.ee

Vastuvõtule võivad pöörduda patsiendid ja nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.
Töötavad koostöös kõikide Mustamäe korpuse kliinikutega  

Inna Narro

617 2497
inna.narro@regionaalhaigla.ee

Hiiu korpus

Vastuvõtule võivad pöörduda patsiendid ja nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.
Töötab koostöös kõikide Hiiu korpuse osakondadega.

 

Sotsiaaltöötajad

Sotsiaaltöötaja annab teavet patsiendile ja tema lähedastele:

  • riigi poolt pakutavate sotsiaaltoetuste ja teenuste korrast.
  • õendusabi ja hooldusteenuste võimalustest kodus ja haiglas.
  • töövõime hindamise taotlusega, puude raskusastme tuvastamisega, ravikindlustuse taotlemisega seotud toimingutest.
  • abivahendite taotlemise võimalustest.
  • muud sotsiaalvaldkonda puudutavad küsimused.

Merike Tennof

617 1136
merike.tennof@regionaalhaigla.ee

Mustamäe korpus

Relika Kirpu

617 2347
relika.kirpu@regionaalhaigla.ee

Mustamäe korpus

Kerda Prass
617 1279
kerda.prass@regionaalhaigla.ee 

Mustamäe korpus

Ingrid Starovoitov

617 2308
ingrid.starovoitov@regionaalhaigla.ee

Mustamäe korpus

Heli Vahter

617 2926 / 5887 1828
heli.vahter@regionaalhaigla.ee

Hiiu korpus

Anne-Ly Rezev

617 2358
anne-ly.rezev@regionaalhaigla.ee 

Hiiu korpus

 

Hingehoidjad

Hingehoidja on inimene, kes pakub kannatavale inimesele tuge ja mõistmist, aitab leida elujulgust ja lootust ka lootusetuna tunduvas olukorras. Hingehoidja on kristliku teoloogilise ettevalmistusega ning ta tunneb erinevaid religioone. Ta lähtub oma töös alati inimese enda veendumustest ja usulistest tõekspidamistest. Ta saab kutsuda patsiendi soovil tema juurde haiglasse vaimuliku. Hingehoidjaga on võimalus vestelda eksistentsiaalsetel ja spirituaalsetel teemadel, kui inimene tunneb, et ta seda soovib. Rasketel eluhetkedel, mis puudutavad elu ja surma, inimsuhteid või jumalasuhet, on vaja tihti oma mõtteid välja rääkida. Hingehoidja töö haiglas on inimesega koosmõtlemine, koosrääkimine, ühine teekond oma elu ja haigusest tuleneva olukorra, olnu ja tuleva mõtestamisel.

Katri Aaslav–Tepandi

617 2385 / 617 1978 / 5803 4367
katri.aaslav-tepandi@regionaalhaigla.ee

Kaisa Kirikal

617 2385 / 6171978
kaisa.kirikal@regionaalhaigla.ee

Teevad koostööd kõigi Mustamäe kui ka Hiiu korpuse kliinikutega

Liidia Meel
617 2279
liidia.meel@regionaalhaigla.ee

Marius Raudsepp

617 1978 / 617 2385

marius.raudsepp@regionaalhaigla.ee

Teevad koostööd kõigi Mustamäe kui ka Hiiu korpuse kliinikutega.

 

Teabetoa kogemusnõustajad:

Teabetuppa on oodatud vähiga patsiendid ja nende lähedased. Teabetoas anname teaduspõhist teavet ja kirjandust ning praktilist nõu, kuidas haiguse ja selle raviga paremini hakkama saada. Innustame patsiente tegema läbi arsti poolt määratud ravi ja täpselt kinni pidama raviskeemist. See aitab hoida sihti tervenemise teel ning aitab vältida ebapädevaid soovitusi. Kui patsient näeb vähist tervenenud patsienti – nõustajat, siis võib see olla julgustav. Kellegi samalaadne kogemus mõjub jõuduandvalt, et oma haiguse ja eluga hakkama saada. Patsientidel on usalduslikus vestluses kogemusnõustajaga julgust küsida asju, mida arstilt ja õelt ei julgeta küsida.

 

Teabetuba asub: Sütiste tee 19, registratuur 7

 

Valu- ja palliatiivravi arstid

Arstid aitavad valu ja teisi vaevusi leevendada sobivate ravimitega. Vajadusel kaasavad teisi spetsialiste haige ja perekonna nõustamiseks.

Dr Pille Sillaste
Anestesioloog-valuarst

Vastuvõtt: teisipäeval, neljapäeval 10.00−14.00
Vastuvõtule registreerige tel 617 1049

Vähiga haigeid ootame ilma saatekirjata, muu kroonilise valuga haigeid Regionaalhaigla arsti soovitusel.

Dr Mare Kolk
Anestesioloog-valuarst

Vastuvõtt: esmaspäev, kolmapäev, reede 10.00−12.30
Vastuvõtule registreerige tel 617 1049

Vähiga haiged ilma saatekirjata, muu kroonilise valuga haiged Regionaalhaigla arsti soovitusel.

Dr Signe Salumets
palliatiivravi arst
Vastuvõtule ette registreerida 617 1049

*Vähiga haigeid ootame ilma saatekirjata.

 

Palliatiivravi konsultandid ja koostööpartnerid

Anne Orasmäe-Tšižik
Kliinilise toitmise õde-nõustaja

617 1788 / 5198 0453

Mustamäe korpus

Nõustab vähiga haigeid haiguse- ja raviaegse toitumise osas

Janne Kukk

Stoomiõde
Stoomikabinet

617 2370 / 5782 6131

janne.kukk@regionaalhaigla.ee

• Stardipaketi jagamine (näidiskotid + kirjandus)

• Nõustamine ja praktiline abi kottide kasutamisel

• Stoomiga patsientide nõustamine, õmbluste eemaldamine, sidumine

• Operatsioonieelne nõustamine

• Patsientide lähedaste nõustamine

• Praktilised nõuanded ja konsultatsioonid kolleegidele (õed ja hooldajad)

Veronika Raudsalu
Logopeed

617 2365
veronika.raudsalu@regionaalhaigla.ee

Pöörduda võib kõne ja neelamishäiretega seonduvate probleemide korral

Dr Tiiu-Liis Tigane

Telefoninõustamine Vähiliidu Nõuandetelefonil 800 2233 teisipäeviti 18−20

Dr Linda Mägi
Taastusravi ja vähihaigete koduse toetusravi arst

Hiiu 44, Polikliiniku kabinet 32

617 2313 / 562 17392
linda.magi@regionaalhaigla.ee

 

SA VÄHIHAIGETE TOETUSRAVI

Harjumaa elanikele

Hiiu 44, polikliiniku kabinet 11

Registreerimine E–R kl 9.00−10.00 tel 617 2313


Palliatiivne ravi on suunatud elu ohustava haigusega silmitsi olevate patsientide ja nende perekondade elukvaliteedi parandamisele. Palliatiivse ravi eesmärk on võimalikult aegsasti identifitseerida, hinnata ja ravida haigusest ning selle ravist tulenevaid valu ja teisi füüsilisi sümptomeid ning leevendada psühhosotsiaalseid ja hingelisi kannatusi

(WHO, 2002)

 

Palliatiivravi keskuse personal

 

Pille Sillaste

Dr Pille Sillaste

Palliatiivravi keskuse juhataja Loe lähemalt

(World Health Organization - WHO, 2002):

"Palliatiivne ravi on suunatud elu ohustava haigusega silmitsi olevate patsientide ja nende perekondade elukvaliteedi parandamisele. Palliatiivse ravi eesmärk on võimalikult aegsasti identifitseerida, hinnata ja ravida haigusest ning selle ravist tulenevaid valu ja teisi füüsilisi sümptomeid ning leevendada psühhosotsiaalseid ja hingelisi kannatusi."

Palliatiivravi registratuur

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
Sütiste tee 19, registratuur 7

Nukleaar skeem
Nukleaar skeem suurelt
Suurenda
Sulge
Nukleaar skeem