Kesknärvisüsteemi kasvajate ravimeeskond

Kesknärvisüsteemi (KNS) kasvajate töögrupi põhikoosseisus on neurokirurgia, kiiritus- ja keemiaravi, radioloogia ning patoloogia arstid, kuid tihe kokkupuude on ka neuroloogia, endokrinoloogia, hematoloogia ning teiste erialade spetsialistidega.

Töörühm tegeleb kõigi KNS tuumorite diagnostika ning raviga seotud probleemidega. Igal nädalal toimuvad multidistsiplinaarsed kesknärvisüsteemi kasvajate konsiiliumid, millel tulevad arutlusele lisaks primaarsetele KNS kasvajate juhtudele ka metastaatiliste kasvajatega patsiendid (primaarsed kolded sagedasemalt kops, rind, melanoom, lümfoom). Peamiseks eesmärgiks on kvaliteetsete diagnostika- ning ravivõimaluste optimaalne rakendamine.

Kesknärvisüsteemi kasvajate töögrupp

neurokirurg
Dr Andres Asser

Dr Andres Asser

Neurokirurg-vanemarst-töögrupi juhataja Loe lähemalt
Dr Katrin Bakhoff
Dr Mihhail Vassiljev
Dr Äli Roose
Dr Juhan Reimand
Figuuri pilt

Dr Tarmo Areda

Neurokirurg-ülemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt
Figuuri pilt
Dr Aidi Adamson-Raieste
Figuuri pilt