Uroloogiliste kasvajate ravi

Töögrupi olulisim väljund on üks kord nädalas toimuv multidistsiplinaarne konsiilium (MDK). Konsiiliumis osalevad raviotsuse tegemiseks kõik vajalike erialade spetsialistid, võimaldades nii patsiendile pakkuda kiiret ja parimat võimalikku personaliseeritud vähiravi teenust. Lisaks toimub keerulisemate ravijuhtude otsuse tegemiseks ka üks kord kuus konsiilium patoloogidega. Töögrupp koordineerib ka eri uroloogiliste vähipaikmete andmebaaside arendamist Regionaalhaiglas, võimaldades efektiivselt analüüsida vajaminevaid näitajaid nii raviotsuse tegemisel kui ka teadustöö eesmärgil.
 

Uroloogiliste kasvajate töögrupp

Dr Helis Pokker

onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja–onkoloog Loe lähemalt
Dr Teesi Sepp