Maksa- ja sapiteede kasvajate ravimeeskond

Töögrupp tegeleb maksa- ja sapiteede keerulisemate haigusjuhtude diagnostika ja raviplaani koostamisega. Hinnatakse konkreetse haigusjuhu kirurgiliste ja lokoregionaalsete ravivõtete anatoomilis-tehnilisi aspekte ja muid ravi võimalusi.

Operatsiooni maht võib maksahaiguste puhul suuresti varieeruda ning seetõttu on vajalik komplitseeritud juhtudel teha võimalikult täpne raviplaan. Näiteks juhul, kui operatsiooni järgselt allesjääva maksa maht on liiga väike, võib osutada vajalikuks maksa mahu suurendamine või kahe-etapiline operatsioon. Ka lokoregionaalsete ravivõtete arsenalis on tänapäeval võimalusi järjest rohkem – olulisemad neist on RFA ehk raadiosageduslik ablatsioon ja TACE ehk transarteriaalne kemoembolisatsioon.

Sagedasemad patoloogiad, mis vajavad arutlust töögrupis. on maksast ja sapiteedest lähtunud pahaloomulised kasvajad (hepatotsellulaarne kartsinoom, kolangiokartsinoom), maksas paiknevad muude kasvajate siirded, teatud healoomulised maksakasvajad (näiteks adenoomid, hemangioomid), parasitaarsed maksahaigused (näiteks ehhinokokkoos).

Kuna keerulisemate haigusjuhtude korral on tihtipeale vajalik erinevaid ravimeetodeid kombineerida ning ajaliselt järjestada, on töögrupi koosseis interdistsiplinaarne. Töögrupi tuumiku moodustavad kirurgid, radioloogid, interventsionaal-radioloogid ja gastroenteroloogid, aeg-ajalt on vajalik konsulteerida ka muude erialade spetsialistidega.

Sander Kütner
Tiit Suuroja

Dr Tiit Suuroja

Üldkirurg-vanemarst, töögrupi juhataja Loe lähemalt
Dr Seire
Figuuri pilt
Dr Tammik

Dr Olav Tammik

Üldkirurg-ülemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt
Dr Andre Trudnikov

Dr Andre Trudnikov

Üldkirurg-kirurgiakliiniku juhataja Loe lähemalt
Dr Martin Adamson
Dr Toomas Ümarik

Dr Toomas Ümarik

Üldkirurg-ülemarst-osakonna juhataja Loe lähemalt
Natalja Sisask
Dr Jelena Gavrilkina
Dr Kärt Seer
Figuuri pilt
Figuuri pilt
Dr Elina Reedi
Figuuri pilt
Figuuri pilt
Figuuri pilt
Figuuri pilt
Figuuri pilt
Figuuri pilt