Maksa- ja sapiteede kasvajate ravimeeskond

Töögrupp tegeleb maksa- ja sapiteede keerulisemate haigusjuhtude diagnostika ja raviplaani koostamisega. Hinnatakse konkreetse haigusjuhu kirurgiliste ja lokoregionaalsete ravivõtete anatoomilis-tehnilisi aspekte ja muid ravi võimalusi.

Operatsiooni maht võib maksahaiguste puhul suuresti varieeruda ning seetõttu on vajalik komplitseeritud juhtudel teha võimalikult täpne raviplaan. Näiteks juhul, kui operatsiooni järgselt allesjääva maksa maht on liiga väike, võib osutada vajalikuks maksa mahu suurendamine või kahe-etapiline operatsioon. Ka lokoregionaalsete ravivõtete arsenalis on tänapäeval võimalusi järjest rohkem – olulisemad neist on RFA ehk raadiosageduslik ablatsioon ja TACE ehk transarteriaalne kemoembolisatsioon.

Sagedasemad patoloogiad, mis vajavad arutlust töögrupis. on maksast ja sapiteedest lähtunud pahaloomulised kasvajad (hepatotsellulaarne kartsinoom, kolangiokartsinoom), maksas paiknevad muude kasvajate siirded, teatud healoomulised maksakasvajad (näiteks adenoomid, hemangioomid), parasitaarsed maksahaigused (näiteks ehhinokokkoos).

Kuna keerulisemate haigusjuhtude korral on tihtipeale vajalik erinevaid ravimeetodeid kombineerida ning ajaliselt järjestada, on töögrupi koosseis interdistsiplinaarne. Töögrupi tuumiku moodustavad kirurgid, radioloogid, interventsionaal-radioloogid ja gastroenteroloogid, aeg-ajalt on vajalik konsulteerida ka muude erialade spetsialistidega.

Д-р Тийт Сууроя

Общий хирург, старший врач, руководитель рабочей группы Читайте подробнее
Dr Seire
Dr Tammik
Dr Andre Trudnikov
Dr Martin Adamson
Д-р Тоомас Юмарик
Natalja Sisask
Д-р Елена Гаврилкина
Д-р Кярт Сеэр
Dr Elina Reedi