Torakaalonkoloogiliste kasvajate ravimeeskond

Parima ravi võimaldamiseks on Regionaalhaiglas loodud torakaalonkoloogia töörühm. Torakaalonkoloogia töörühma liikmed on oma erialadel spetsialiseerunud kopsude, keskseinandi ja rindkereseina pahaloomuliste kasvajate diagnostikale ja ravile. Jätkuvalt kõrge haigestumine kopsuvähki on mõjutanud töörühma prioriteete – töörühma kõige suurem tähelepanu on suunatud nimetatud valdkonnaga seotud temaatikale. Kopsuvähi kirurgias rakendame ka endoskoopilist kirurgiat, kus Regionaalhaiglal on suurim kogemus operatsioonide teostamisel Eestis. Raviotsused tehakse interdistsiplinaarses konsiiliumis, kus koostatakse kõigile patsientidele individuaalne raviplaan. Konsiiliumi liikmetena peame väga tähtsaks patsiendi ja tema lähedaste vahetut osalemist arutelus, et anda igale inimesele võimalus kaasa rääkida haiguse ravi ja sellest tulenevatest elukorraldust puudutavates valikutes. Olulisel kohal on töörühma kõigi liikmete järjepidev rahvusvaheline erialane täiendõpe. Aktiivne osalemine rahvusvahelistel teaduskonverentsidel, koos oma töötulemusi analüüsivate ettekannetega, on võimaldanud torakaalonkoloogia innovatiivsete ravivõimaluste kiiret kasutuselevõtmist Regionaalhaigla tavapraktikas.

Raviprotsessi kohta saate täpsemalt lugeda SIIT.

Torakaalonkoloogia töögrupp

Dr Regina Rooneem
Dr Andrei Šamarin
Dr Diana Saranova
Dr Ingemar Almre
dr Ann Valter
dr Kuddu
Dr Jelena Bogovskaja
Dr Jevgeni Rušai
Dr Karin Ojala
Pildil figuur