Hingamis- ja rindkeresiseste elundite kasvajad

Torakaalonkoloogia töögrupi liikmed on oma erialadel spetsialiseerunud hingamis- ja rindkeresiseste elundite kasvajate ravile. Jätkuvalt kõrge haigestumine kopsuvähki on mõjutanud Regionaalhaigla prioriteete, kõige suurem tähelepanu on suunatud nimetatud valdkonnaga seotud temaatikale. Kopsuvähi kirurgias rakendame ka endoskoopilist kirurgiat, kus Regionaalhaiglal on suurim kogemus operatsioonide teostamisel Eestis. Konsiiliumis koostatakse kõigile patsientidele individuaalne raviplaan. Peame väga tähtsaks patsiendi ja tema lähedaste vahetut osalemist arutelus, et anda igale inimesele võimalus kaasa rääkida haiguse ravi ja sellest tulenevatest elukorraldust puudutavates valikutes. Olulisel kohal on töörühma kõigi liikmete järjepidev rahvusvaheline erialane täiendõpe. Aktiivne osalemine rahvusvahelistel teaduskonverentsidel, koos oma töötulemusi analüüsivate ettekannetega, on võimaldanud torakaalonkoloogia innovatiivsete ravivõimaluste kiiret kasutuselevõtmist Regionaalhaigla tavapraktikas.