Luude ja pehmete kudede kasvajad

Nahakasvajatest võtab suurima töömahu naha melanoom, mis on nahakasvajatest basaalrakulise ja lamerakulise nahavähi kõrval küll alles kolmandal kohal, kuid põhjustab enamiku nahakasvajate surmadest. Oluline osa tööst antud haiguse varajane avastamine millesse on suure tööga panustanud Kirurgiakliiniku nahkasvajate kabinet. Melanoomi ravi ning raviperioodi jälgimine on multidistsiplinaarne ning toimub vastavalt töögrupi koostatud juhistele, mis on vastavuses rahvusvaheliste ravijuhistega. Eestis ainsa keskusena on võimalik melanoomi in transit metastaaside lokaalseks raviks pakkuda isoleeritud jäseme infusioonravi (ILI). Metastaatilise haige käsitlusel on aastaid olnud kitsaskohaks uute ravimite kättesaadavus. Sellele vaatamata on ravitud patsientide arv aastas on suurim Eestis. Kuni aastani 2016 oli võimalik melanoomihaigeid ravida tänapäevaste ravimitega vaid laiendatud kättesaadavuse programmide kaudu.

Pehmekoeliste sarkoomide esmasjuhtude arv on alla 1% kõikidest pahaloomulistest kasvajatest täiskasvanutel. Euroopa riikide populatsiooniuuringute ja Eesti Vähiregistri andmetel on pehmekoeliste sarkoomide esmasjuhtude arv keskmiselt 4-5 juhtu/100 000 inimese kohta aastas. Sarkoomide diagnostika olulisim ning keerukaim etapp on haiguse morfoloogilise alatüübi määramine. Kuigi morfoloogia alustalaks on traditsiooniline histoloogiline uuring koos erinevate immuunhistokeemiliste värvingutega, jääb tihti vaid sellest väheseks. Ligi 70 erineva sarkoomi alatüübi eristamiseks võivad olla vajalikud molekulaarsed ja tsütogeneetilised uuringud, mistõttu on vajalikud kasvajamaterjali väliskonsultatsioonid. Täppisdiagnostika vajaduse tingib erinevate morfoloogiliste alatüüpide tundlikkus keemiaravi ja kiiritusravi suhtes.

Luu ja liigeskõhredest lähtuvate sarkoomide esinemissagedus on võrreldes pehmekoeliste sarkoomidega veel umbes 10 korda väiksem, seega 0.1–0.2% kõikidest täiskasvanuea pahaloomulistest kasvajatest. Harva esinevate kasvajate eduka ravi saavutamiseks on kogu maailmas koondatud sarkoomide ravi kompetentsi keskustesse, kus on kättesaadav kogemustega morfoloogiline diagnostika, piltdiagnostika ning onkoloogilise ravi kõik modaliteedid - kirurgia, keemiaravi ja kiiritusravi. Eduka ravi aluseks on raviplaani koostamine enne kirurgilist sekkumist.

Lisaks primaarsete luukasvajate raviplaanidele toimuvad koostöös Ortopeediakeskusega solitaarsete luumetastaaside kirurgiliste võimaluste arutelud säilitamaks kaugelearenenud kasvajaga haige liikumisvõime ning elukvaliteet.