Munasarjad

Naissuguelundite kasvajad

MUNASARJAVÄHK ehk MUNASARJA KARTSINOOM (Carcinoma ovarii)

Munasarjavähki haigestub Eestis igal aastal 150–170 naist. Komplitseerituks muudab asja see, et diagnoosimise hetkel on 80% neist kaugelearenenud haigusega, s.t III–IV staadium. Sama probleem kimbutab naisi kogu maailmas. Haigus ei anna endast märku enne, kui on suutnud levida kogu kõhuõõnes, aga vahel ka väljaspool kõhuõõnt. Samas ei ole tulemust andnud endast ükski ennetav sõeluuringuprogramm.

Euroopa vähi elulemusuuring EUROCARE-5 aastate 1999–2007 kohta näitab, et Euroopas elab 5 aastat peale selle diagnoosi saamist keskmiselt 37.6% patsiente.

 

Ravi

Munasarjavähki jaotatakse staadiumi järgi algavaks ja levinud vähiks. Algava vähi puhul piirdub kasvaja munasarjaga. Sel puhul võib noorel naisel piirduda kasvajapoolse munasarja koos munajuhaga eemaldamisega, säilitades patsiendile fertiilsusfunktsiooni. Olenevalt kasvaja koelisest agressiivsusest, võib ka sellise staadiumiga haige vajada täiendavat keemiaravi.

Enamus patsientidest satuvad onkogünekoloogi vaatevälja levinud haigusega, mida tänapäeval tuleb tunnistada krooniliseks ravimatuks haiguseks. Meie osaks on saavutada kliiniliselt haigusvaba periood ja hoida seda maksimaalselt pikana. Nende haigete puhul on alati vajalik maksimaalne kasvajamassi vähendav operatsioon, millele lisandub süsteemravi.

Kirurgia on ravi aluskiviks. Optimaalse kirurgia puhul on eesmärk sedastavate kasvajakollete täielik eemaldamine. Juba ammu ei räägi me, et ravi piirdub emaka eemaldamisega koos adnekside, rasviku ning vaagna ja paraaortaalsete lümfisõlmedega. Operatsioonid on tihti kombineeritud koos sooleresektsioonidega, diafragma metastaaside ja põrna eemaldamise või maksa resektsiooniga. Selline lähenemine nõuab nende haigete tsentraliseerimise kompetentsi keskustesse, kus võimalik komplekteerida kompetentne operatsioonimeeskond ja rakendada adekvaatse intensiivravi postoperatiivses perioodis. Edukas operatsioon annab IIb-IIIB st haigele 60 lisakuud, IIIc st haigele 47 ja IV staadiumi haigele 30 lisakuud võrreldes haigetega, kelle operatsioon ei ole olnud nii edukas.

Samas on kirurgia kvaliteet ainus varieeruv prognostiline faktor.

Optimaalne kirurgia ei õnnestu alati ka patsiendipoolsete faktorite tõttu, nt eakas haige erinevate tõsiste kaasuvate haigustega. Ja loomulikult on haigeid, kelle kasvajalevik ei võimalda radikaalkirurgiat (maksavärati metastaasid, hulgimetastaasid maksas, ajumetastaasid jne)

Operatsiooni eesmärgiks on tervistav ravi või vähemalt pikaajaline kasvaja kontroll. Kui see on võimatu, siis ka tuumorimassi vähendav ja kergendust pakkuv ravi.

Kasvajamassi on vajalik vähendada, sest sedasi vähendame juba primaarselt ravile tundetuid kloone, vähendame raku kloone, kellel potentsiaal muutuda ravimresistentseks, vähendame halva verevarustusega kasvajaalasid ning langetame kasvu stimulatsiooni.

Kaugelearenenud munasarja vähki tohiks opereerida vaid haiglates, kus töötavad spetsialiseerunud onkogünekoloogid meeskonnana, kus on võimalik veresoontekirurgi, torakaalkirurgi, plastikakirurgi ja onkoloogilist üldkirurgi koheselt kaasata operatsioonimeeskonda, kui vajadus tekib. Vähem oluline ei ole ka III astme intensiivravi olemasolu, sest kombineeritud operatsioonid on tihti suure verekaotusega ja eeldatavate tüsistustega.

Kirurgiaeelne keemiaravi on vahel vajalik, et suudaks üldse teha kasvajat vähendavat operatsiooni, kuid patsiendi elulemust see ei paranda.

 

Süsteemravi

Kuldne standard on plaatina preparaat koos Paclitaxeliga.

Aastate jooksul on meie arsenal ravimite osas täiustunud, kuid mingit läbimurret munasarja vähi kemoteraapias ei toimunud 20 aastat.

2013 algul kuulutati välja läbimurre sellest seisakust. Nimelt lisati Paclitaxel, carboplatin ravile bioloogiline ravim Bevacizumab, mida jätkatakse ka peale keemiaravi lõppu. Eriti efektiivne on see patsientide puhul, kel kasvajat vähendav operatsioon ei ole olnud optimaalne. Tema eelis on see, et ei vaja lisaks spetsiifilisi geneetilisi ja koeuuringuid. Ravim on hästi talutav ja annab võimaluse pikendada plaatina preparaatidega ravi vaheaega, mis peaks viimase tulemuslikkust tõstma retsidiivide puhul.

Käesolevast aastast on kasvaja taastekkel võimalik kasutada ravi Olaparibiga neil patsientidel, kel on tegemist BRCA geenimutatsiooniga ja tegemist plaatinatundliku kasvajaga.

Uurimise all on veel teisigi bioloogilisi ravimeid, mistõttu seisak on läbi ja palju huvitavat ees selle raske patoloogia ohjeldamisel.

 

Pidage meeles:

Kui sul kahtlus munasarja vähile, siis pöördu ravile onkoloogiakeskusesse, kus töötab kogenud väljõppinud meeskond, kes on võimeline pakkuma kogu tänapäevast diagnostika ja ravivõimalust. Raviotsus sünnib alati konsiiliumis, kus leitakse just Teile sobiv raviplaan.