Hematoloogilised kasvajad

Praegu kehtiv, 2016. aastal uuendatud WHO klassifikatsioon eristab ligikaudu 145 hematoloogilist kasvajat kui iseseisvat haigust. Kõik vereloomekasvajad kuuluvad harva esinevate ja suurem osa neist omakorda üliharva esinevate kasvajate hulka, mille esinemissagedus on väiksem kui 1-5/ 100 000 inimese kohta. Seega, harvikhaigustele omaselt on erinevate hematoloogiliste diagnooside hulk suur, kuid esinemissagedus väike. Vereloomekasvajate diagnoosimine on kompleksne ja mitmeetapiline protsess, mis hõlmab perifeerse vere, luuüdi ja lümforetikulaarsete kudede tsütoloogilist ja histoloogilist uurimist, koos immunoloogiliste, molekulaarsete ja tsütogeneetiliste lisauuringutega kliinilis-radioloogiliste ja laboratoorsete uuringute kontekstis. Regionaalhaigla on Eesti suurim hematoloogilise teenuse osutaja.

Hematoloogia valdkonna kasvajatega tegeleb hematoloogia töögrupp, mille tegevusvaldkonnaks on maliigne hematoloogia ning veritsushaigused.