Vähikahtlusega patsiendi ja vähihaige raviteekond tuleb muuta talle mugavamaks

Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad pikendada tervena elatud aastaid, vähendada haigestumise riski ning enneaegset suremust. Kuigi vähkkasvajate sõeluuringud aitavad haiguseid avastada varases staadiumis, on nende osalusprotsent Eestis endiselt madal.

Rain Laane, Eesti Tervisekassa juhatuse esimees, ettekanne Eesti Vähillidu juubelikonverentsil 16. september 2022  

Möödunud aastal kaardistati tervisekassa eestvedamisel emakakaelavähi sõeluuringu teekond, et välja selgitada arendus- ja parendusvajadused, mis aitaksid sõeluuringutel osalemist tõsta. Aasta alguses tutvustas riigikontroll pahaloomuliste kasvajate avastamise ja patsiendi ravile suunamise auditit. Selles soovitati intensiivistada sõeluuringutest teavitamist ja lihtsustada sinna registreerimist ning luua vähikahtlusega patsientidele sujuvam ning kiirem teekond diagnostika ja ravini. Just nendele ettepanekutele tuginedes oleme võtnud eesmärgiks parandada raviteekonna mugavust ja luua parimad võimalused sõeluuringutele kutsututele.  

Suur samm sai tehtud 2021. aastal, kui hakkasime rahastama ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid, samuti tekkis võimalus teha emakakaelavähi sõeluuringut kodulähedases tervisekeskuses. Tänaseks on Tervise Arengu Instituudiga koostöös loodud naistele võimalus teha HPV analüüsi ka kodustes tingimustes. Käimas on mitu pilootprojekti, nt kopsuvähi sõeluuringu pilootuuring ja PerMed projekti raames on arendamisel personaliseeritud rinnavähi ennetusteenus, mida hakatakse uute teenustena tervisekassa poolt rahastama. Lisaks valmistatakse ette eesnäärmevähi sõeluuringu katseprojekti. 

Sõeluuringutele registreerimise lihtsustamiseks on võimalik inimestel broneerida emakakaelavähi sõeluuringule aega ka läbi üleriigilise digiregistratuuri (ÜDR), rinnavähi sõeluuringule võimalik broneerida ÜDRi kaudu aega alates järgmise aasta algusest.  

Aprilli lõpus alustasime rinnavähi sõeluuringu teavituskampaania raames SMSide saatmisega sihtrühmale, et teavitada naist mammograafiabussi saabumisest tema kodukohta. SMS-teavituste esmase mõjuanalüüsi tulemusel on selline teavitamine tõstnud hõlmatust keskmiselt 8 protsendipunkti võrra. 

Inimeste teadlikkuse tõstmisel sõeluuringutest on oluline, et kogu ühiskond aitaks sõnumit levitada ja siin on tähtis roll koostööl.  

Sõeluuringute info levitamisel teeme koostööd apteekidega. Ligi 300 apteegile loodud infosüsteemi rakendus annab märku, kui ravimit või apteegikaupa ostev inimene kuulub uuringu sihtrühma – nii saab apteeker tuletada meelde sõeluuringus osalemise vajalikkust ja jagada täiendavat infot.  

Rinnavähi sõeluuringu teavituskampaania raames alustasime koostööd Eesti suurimate jaekaubanduskettidega, kes aitavad teadlikkust tõsta nii oma töötajate kui ka klientide hulgas. Koostööd teeme ka maakondlike tervisedendajatega, kes on meile toeks kogukonna harimisel. Tulevikus soovime veelgi enam tõsta terviseteadlikkust läbi mikrokogukondade ning suurendada esmatasandi rolli ennetustegevustes. 

Meie sooviks on muuta läbi teavitustöö ja kommunikatsioonistrateegia sõeluuringutel osalemise käitumismuster sarnaseks turvavöö kasutamisega – me ei kahtle, kas see on vajalik ja tasub end ära, vaid teeme seda, sest väärtustame enda tervist.