Regionaalhaigla vähikeskuse juhiks saab uuest aastast dr Helis Pokker

Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhi konkursi tulemusena valiti kliinikujuhiks Regionaalhaigla ravitöö direktor onkoloog dr Helis Pokker. Uues rollis kliinikujuhina alustab dr Pokker 1. jaanuaril 2021. 
  
Regionaalhaigla juhatuse liikme-ülemarsti prof Peep Talvingu sõnul on dr Pokkeri edukas pikaajalise töökogemus Regionaalhaigla keemiaravikeskuse juhina ja viimastel aastatel ravitöö direktorina väga hea alus Eesti suurima vähikeskuse arendamiseks. "Oleme dr Pokkeriga teinud tihedat koostööd ja hindan kõrgelt nii tema juhiomadusi kui kogemust eriarstina,“ ütles prof Talving ja lisas. „ Dr Pokkeri pikk kogemus onkoloogina, väga hea meie haigla tundmine koos tänapäevaste teadmiste ja oskustega protsesside, kvaliteedi, meeskonna ja eelarve  juhtimisest annavad meile täie kindluse, et meie rahvusvaheliselt tunnustatud vähikeskus jätkab arengut.“ 
  
Olulisemateks ootusteks uuele juhile on multimodaalse kliinilise tegevuse arendamine ja erialadeülene koostöö patsiendile parima raviteekonna loomisel. "Dr Pokkeri üheks hingelähedaseks teemaks on olnud vähipatsiendi raviteekond ning kodulähedase vähiravi pakkumise arendamine Eestis. Tema erialane kompetents, koostööoskus ning uuendustele ja arengule suunatud mõtteviis teeb temast suurepärase juhi meie vähipatsientidele keskendunud meeskonnale ja väga hea koostööpartneri nii Eestis kui rahvusvaheliselt," sõnas prof Talving. Dr Pokker oli ka kevadise covid-kriisi ajal arstlike tegevuste juht Regionaalhaigla operatiivstaabis ja Põhja Meditsiinistaabis. 
  
Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik saab uue juhi, kuna senise kliinikujuhataja tähtajaline leping on lõppemas 31.detsembril 2020. Senine kliinikujuhataja dr Vahur Valvere  juhib kliinikut kuni käesoleva aasta lõpuni ja seejärel jätkab 2021. aastast Regionaalhaiglas onkoloogina ja onkoloogiavaldkonna teadusjuhina. "Dr Valvere on tänapäevase vähiravi eestvedaja Eestis ja meie multimodaalse vähikeskuse looja. Koos kolleegidega on ta loonud kliinikus suurepärase spetsialistide meeskonna, mis toimib hästi nii ravitöös kui teadustöös ja on saanud kõrge rahvusvahelise tunnustuse. Tuhat tänu!" ütles prof Talving. 
  
Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja on kliiniku vastutusvaldkonda kuuluvate erialade osas Regionaalhaigla esindaja Eesti meditsiinis, vastutab kliinilise töö, ravikvaliteedi ja eelarve eest kliinikus, korraldab koostööd nii kliiniku sees, teiste Regionaalhaigla struktuuriüksuste kui ka koostööpartneritega, on teadustöö ja innovatsiooni eestvedaja ning vastutab diplomieelse ja -järgse õppe ja arengute eest. Kliinikusse kuuluvad kiiritusravikeskus, keemiaravikeskus ja hematoloogiakeskus.
  
Dr Pokker on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  1993. aastal ja onkoloogia residentuuri aastal 2001. Ta on Regionaalhaiglas töötanud alates Regionaalhaigla loomisest, alustades oma tööelu onkoloogina eesti Onkoloogiakeksuses 2001. aastal, ja jätkates Regionaalhaigla keemiaravikeskuses. Aastal 2007 asus ta täitma keemiaravikeskuse juhataja töökohustusi. Alates 2018. aastast on dr Pokker olnud Regionaalhaigla ravitöö direktor. Ta on Pärnu haigla nõukogu liige ja sealse keemiaravi eestvedaja. Dr Pokker on osalenud arvukates kliinilistes uuringutes ja avaldanud erialaseid artikleid. Ta  kuulub alates 1997.a Eesti Onkoloogide Seltsi, on olnud sealne juhatuse liige aastatel 2011-2014 ja alates käesolevast aastast; alates 2006.a Eesti Onkoteraapia Ühingu liige, juhatuse liige seal 2006 – 2018 ja alates 1998 ESMO liige. Dr Pokker on ka sotsiaalministeeriumi erialakomisjoni liige-erialanõunik ja sotsiaalministeeriumi Vähiravikvaliteedi komitee liige alates 2008.a. 
  
"Soovime dr Pokkerile ja vähikeskusele jätkuvalt edukaid arenguid!" lisas prof Talving. 
  
Regionaalhaigla interdistsiplinaarne vähikeskus on alates 2018. a sügisest esimene Euroopa Onkoteraapia Ühingu ESMO (European Society for Medical Oncology) poolt akrediteeritud onkoloogia ja palliatiivravi integreeritud  keskus Balti regioonis. Regionaalhaigla on ka Euroopa Vähikeskuste Organisatsiooni OECI (Organisation of European Cancer Institutes) täisliige. Regionaalhaigla kiiritusravikeskus on auditeeritud ja akrediteeritud Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt. Hematoloogiakeskus läbis 2020.a Euroopa Hemofiilia Võrgustiku (European Haemophilia Network (EUHANET) akrediteeringuprotsessi ja sai tunnustatud kui Euroopa Veritsushäirete Ravi Keskus (European Hemophilia Treatment Centre). 
  
2019. aastal rahastas Haigekassa vähiravi Regionaalhaiglas  47 miljoni euro eest. Kahe aastaga on onkoloogiliste patsientide arv kasvanud 5,2 protsenti ning võrreldes eelnevate aastatega on nii kiiritusravi, onkoteraapia kui ka onkokirurgiliste protseduuride arv tõusnud. Aina olulisemaks on muutunud valuravi ning psühholoogiline tugi patsientidele ja nende lähedastele. Patsiendid tulevad Regionaalhaiglasse üle Eesti, ennekõike Põhja- ja Ida-Eestist (70%), aga ka saartelt (4%) ja Kesk-Eestist (6%). Patsientide toetamiseks on Regionaalhaigla loonud spetsiaalse veebikeskkonna aadressil www.onkoloogiakeskus.ee.

Regionaalhaiglas jätkub ka Riigikantselei innovatsioonitiimiga alustatud vähiravi patsiendi raviteekonna projekt, mille eesmärgiks on rakendada uusi patsiendikeskseid lahendeid, mis toetavad patsienti ja tema lähedasi läbi erinevate vähiravi etappide alates vähidiagnoosi saamisest ja ka siis, kui raviperiood möödas.