Regionaalhaigla ehitab koostöös Merko Ehitusega vähiravi tippkeskuse

10. juulil sõlmis Regionaalhaigla hankel edukaks osutunud AS Merko Ehitus Eestiga projekteerimis- ja ehituslepingu Mustamäe meditsiinilinnaku kolmanda arendusetapi rajamiseks. Ligikaudu 14 500 m2 suurune Y-korpus loob vähihaigetele tipptasemel ravivõimalused koondades Regionaalhaigla vähiravi kaasaegsesse ja patsiendisõbralikku keskkonda. Ehitustööde maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 33,8 miljonit eurot ja tööde valmimise tähtaeg 2023. aasta juulis.

Y-korpusesse on kavandatud kõrgendatud keskkonnatehnilisi lahendusi vajavad keemiaravi päevaravi osakond, keemiaravi ja hematoloogia palatiosakonnad, nefroloogiakeskuse hemodialüüsiosakond ja nefroloogia palatiosakond. Samuti kolib uude korpusesse patoloogiakeskus. Hoone keldrikorrusele rajatakse kaasaegne magnetresonantstomograafia (MRT) keskus, millega võimestatakse oluliselt tipptasemel diagnostika kättesaadavust haigla patsientidele.

„Vähiravi on Regionaalhaigla üks olulisemaid prioriteete ning on väga rõõmustav, et juba paari aasta pärast saame meie vähihaigetele uues kõrgtehnoloogilises Y-korpuses väga head ravikeskkonda ja patsiendisõbralikke ravitingimusi pakkuda,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. Peedu sõnul kaasati juba hoone varajases planeerimisfaasis Y-korpuse planeerimisse arstidest ja inseneridest koosnev interdistsiplinaarne meeskond ning kasutades mudelprojekteerimise BIM metoodikat jalutasid insenerid ja arstid virtuaalselt läbi enamuse Y-korpusesse planeeritavatest ruumidest.

Meedikute seisukohalt on väga oluline juba planeerimisfaasis kaasatud olla ning teha ettepanekuid ravikeskkonna patsiendikesksemaks muutmisel. "Võrreldes tavajoonistega saime väga selge ruumilise ettekujutuse planeeritavast ning arutasime koos läbi, kuidas ravitingimusi veelgi paremaks muuta," ütles Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Vahur Valvere.

AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe hindab koostööd Regionaalhaiglaga kõrgelt: „Meil on suur au asuda Eesti tervishoiu jaoks niivõrd olulist ja mastaapset objekti ehitama.“ Mäe sõnul on tööde teostajale tegu väga nõudliku objektiga nii planeerimise kui elluviimise vaatest, et ehitustööd ei häiriks meditsiinitööd haiglakompleksi teistes korpustes. „Oleme varem teinud Regionaalhaiglaga koostööd meditsiinilinnaku C-korpuse ehitamisel, tunneme tellija kõrgendatud nõudeid ja oleme pingutuseks valmis,“ kinnitas Mäe.

Lisaks Y-korpusele rekonstrueeritakse ehituse liidespindadena ca 5800 m2 suurusel alal ka haigla A- ja B-korpuste keldrikorruse ja esimese korruse fuajee ja sellega piirnevad pinnad, millega parandatakse patsientide ja personali olmetingimusi, rajatakse galeriiühendus uue Y-korpusega ja tuuakse vereanalüüside andmise ala peasissepääsu vahetusse lähedusse suuremale pinnale ning kolitakse taastusravikeskuse ravitööpinnad ühte tsentraalsesse patsiendile lihtsamini ligipääsetavasse asukohta. Lepingu mahus teostatakse rekonstrueerimistöid ka olemasolevas palatikorpuses – rekonstrueeritakse kõigil kolmeteistkümnel korrusel liftišahtid, paigaldatakse uued liftid ning laiendatakse osakondade ravitööpindasid.

Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika teenistuse juhataja Mairo Hirmo sõnul projekteeris meditsiinilinnaku III arendusjärjekorra uusehituse ja rekonstrueerimistööd Innopolis Insenerid OÜ. „Regionaalhaigla projekteerib kõik oma suurprojektid – Y- ja B-korpuse ning uue psühhiaatriakliiniku, täielikult mudelprojekteerimise BIM metoodikat ja tehnoloogiaid kasutades,“ ütles Hirmo. Järgmise aasta kevadel on Regionaalhaiglal plaanis alustada ka Mustamäe meditsiinilinnaku IV arendusjärjekorra ehitustöödega, milleks on uue psühhiaatriakliiniku korpuse ehitus haiglalinnakusse. Ettevalmistus- ja projekteerimistööd uue psühhiaatriakliiniku rajamiseks on käesoleval hetkel käimas.

Mustamäe meditsiinilinnaku kolmanda arendusetapi ehitustöid rahastatakse lisaks omavahenditele nii Euroopa Investeerimispanga, Põhjamaade Investeerimispanga kui Euroopa struktuurifondide poolt ning projekt saab eeldatavasti toetust ka Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt. Ehitustööd algavad juulikuus ja kestavad ligikaudu kolm aastat.