Regionaalhaigla avas kiiritusravi patsientidele nõuandetelefoni

26.03.2020


Regionaalhaigla kiiritusravikeskus peab patsientide tervist ja ohutust kõige olulisemaks ning on seetõttu kasutusele võtnud erinevad ettevaatusabinõud nii patsientidele kui personalile, et tagada raviprotsessi turvaline jätkumine kriisisituatsioonis. Alates 27. märtsist töötab tööpäevadel kell 10.00–13.00 nõuandetelefon numbril 5328 4759 kiiritus- ja samaaegset keemiaravi saavatele haigetele, kus nõu annab onkoloog.

„Kaalume põhjalikult erinevaid võimalikke riske patsientidele. Oleme loonud eraldi raviajad statsionaarsetele ja ambulatoorsetele patsientidele. Ambulatoorsete haigete ravi algab kell 11.00. Palume tungivalt mitte enne kella 11.00 kiiritusravi  protseduuride osakonda tulla ja võtta kaasa üks saatja vaid juhul, kui tervislik seisund seda nõuab," ütles kiiritusravikeskuse juhataja dr Maire Kuddu. Osakonna sissepääsu juures toimub kõigi ambulatoorsete haigete triaaž. Kõigile kiiritusravi planeerimisele tulevatele ja ravi alustavatele haigetele helistatakse päev varem ja täpsustatakse patsiendi tervislik seisund, COVID-19 kontakti/nakkuse võimalikkus.

Personal annab endast parima, et tagada kiiritusravi ning sellega samaaegselt teostatav keemiaravi neile, kes seda kõige enam ja kiiremini vajavad ning pakub parimat võimalikku lahendust kriisiolukorras. „Oleme loonud ootejärjekorra neile patsientidele, kelle ravi on hetkel edasi lükatud. Ooteaja pikendamist oleme rakendanud madalama riskiga vähihaigetele tuginedes rahvusvahelistele juhistele, kus kiiritusravi edasilükkamine on ohutu, ei mõjuta ravitulemust või patsiendi seisundit," kinnitas dr Kuddu. Iga patsiendiga võtab ravi edasilükkamise korral ühendust tema raviarst, uus raviaeg antakse kas koheselt või pannakse patsient ootejärjekorda ning esimesel võimalusel täpsustatakse uus aeg.

„Kui Teie seisund ravi ooteajal või ravi ajal muutub (k.a infektsioonitunnused), siis palun kontakteeruge koheselt oma raviarstiga. Kui Teie ravis tekivad pausid  viirusesse haigestumise tõttu, siis kompenseerime pausi vastavalt rahvusvahelistele juhistele. Plaanilisi ravijärgseid jälgimisvisiite polikliinikus hetkel ei toimu, teeme nn kaugvisiite telefoni teel. Raviefekti hindavaid visiite ja uuringuid käsitleb raviarst vastavalt kliinilisele vajadusele ja nõustab patsienti uuringutest telefoni teel," selgitas dr Kuddu ning lisas: „Soovitame tungivalt ka patsientidel teha kõik endast olenev, et vältida võimalikku kontakti ja ohtu nakatuda viirusesse. Kuna ravikuurid on pikad (5–7 nädalat) ja raviefekti saavutamiseks on oluline ravi järjepidevus, siis ambulatoorsetel haigetel palume  püsida kodus ja ravile tulles võimalusel mitte kasutada ühistransporti."

Kuna ooteajal või ravipausi korral võib patsientidel tekkida muresid ja küsimusi, toimib alates 27.03 nõuandetelefon kiiritus- ja samaaegset keemiaravi saavatele haigetele, kus nõu annab tööpäevadel kell 10.00–13.00 onkoloog telefonil 5328 4759. Endiselt saab telefonitsi nõustamist ka õdedelt nii kiiritusravi võimalike kõrvaltoimete kui raviaegse toitumise osas telefonil 617 1605  tööpäevadel 08.00–16.00. 

 Kiiritusravi keskuse personal tänab teid mõistva suhtumise eest!