Patsientide külastamine

Mida peab teadma patsienti külastades?

Lähedaste  inimeste toetus patsiendi tervenemisel on olulise tähtsusega ja nende külastus haiglaravil viibiva patsiendi juurde mõjub positiivselt. Enne planeeritavat külastust haiglasse soovitame võimalusel esmalt patsiendiga kokku leppida, kas ta soovib külastamist ja kas on vaja midagi kaasa tuua.

  • Patsiendile võite tuua isiklikke esemeid (näiteks hügieenitarbeid, muusikakuulamise vahendeid või igapäevaseks toimetulekuks vajalikke tarbeid nagu proteesid, kuuldeaparaat, prillid jne). Patsient ise vastutab isiklikete asjade hoidmise eest!
  • Me ei soovita tuua patsiendile sööki ja jooki, aga seda tehes palume eelnevalt arvestada patsiendi soove ja konsulteerida osakonna töötajaga (arst, õde, hooldaja, assistent). Külastajate toodud toitu saab säilitada osakonna külmikus. Toidupakendile palume  märkida patsiendi nimi, palati number ja kuupäev. Toidu säilimise aja möödumisel või markeerimata jäänud toit hävitatakse osakonna personali poolt.
  • Kui soovite osaleda patsiendi eest hoolitsemisel, siis rääkige sellest osakonna töötajatega, kes Teid juhendavad ja annavad nõu selle teostamiseks.

Et mitte seada ohtu patsientide tervist palume külastada patsienti vaid ise terve olles ja palume patsienti kindlasti mitte külastada:

  • Kui Teil on ülemiste hingamisteede viirusnakkuse tunnused, sh köha ja nohu, oodake kuni Teie tervenemisest on möödunud vähemalt 72h (3 päeva).
  • Kui Teil esineb kõhulahtisust;
  • Kui Teie pereliige, lähedased või töökaaslased on juba haigestunud;

Regionaalhaiglasse patsienti külastama tulles palun:

  • Peske käsi või puhastage käsi antiseptikumiga, käte hügieen aitab vähendada nakkushaiguste levikut.
  • Ärge kasutage istumiseks patsiendi voodit ja ärge asetage isiklikke tarbeid põrandale, voodile ja tööpindadele. Vältige haiglaaparatuuri ja patsiendi raviks kasutatavate vahendite puudutamist (voolikud, sondid, dreenid jne).
  • Lähikontakti puhul nakkushaigega või gripiperioodil palume kasutada ühekordseid kaitsemaske, mille saate osakonnast või haigla infost.