Onkoloogide Selts valis uue juhatuse

Juunis toimus Eesti Onkoloogide Seltsi üldkogu, kus arutati vähiravi ja -diagnostikaga tegelevate erialade arenguid ning seltsi edasist tegevust. Valiti seltsi uus juhatus, juhatuse esimeheks sai dr Jüri Teras.

Eesti Onkoloogide Selts on kõiki onkoloogia alaerialasid ning siduserialasid ühendav erialaühendus, mis toob kokku keemiaravi ja kiiritusravi arstid, onkokirurgid, patoloogid ja teised vähipatsientide raviteekonda panustavad meedikud. Üldkogul valiti ka uus ja tegus seltsi juhatus, jätkates traditsiooni, kus juhatuses saavad võrdse esinduse kolme onkoloogia alameriala spetsialistid. Seltsi juhatuses on dr Jüri Teras, dr Taavi Põdramägi, dr Helis Pokker, dr Kristiina Ojamaa, dr Rena Tiigi ja dr Kristi Niinepuu.

Juhatuse esimeheks valiti Regionaalhaigla üld- ja onkokirurgia keskuse juhataja dr Jüri Teras, kelle sõnul peab uus juhatus väga oluliseks tegevuseks koostöö tõhustamist, kaasates senisest enam teist suurimat onkoloogide erialühendust Eesti Onkoteraapia Ühingut ning Kliiniliste Onkoloogide Seltsi. „Patsiendi huvides on terviklik lähenemine ja erialadeülene koostöö,“ ütles dr Teras ja lisas: „Tänapäevast vähiravi saab kvaliteetselt pakkuda vaid multimodaalsete vähiravikeskuste toel. Kõik erialad, mis tegelevad vähiraviga on ühtviisi tähtsad ning olulised. Ei saa eelistada kirurgiat kiiritusravile või tõsta esile keemiaravi. Igale ravimodaliteedile on oma aeg ja koht, nad täiendavad üksteist ning eesmärk saab olla ainult üks – parimate ravivõimaluste pakkumine patsiendile. Kindlasti ei saa unustada siin ka siduserialade rolli. Tihti sõltuvad raviotsused ka patoloogide, radioloogide ning teiste kolleegide olulisest panusest ja meie, kui erialaspetsialiste koondava seltsi, esmaseks eesmärgiks on ühtse diagnostilise- ja ravikvaliteedi tagamine terves riigis. Ma näengi enda eesmärki Eesti Onkoloogide Seltsi juhatuse esimehena järgmise kahe aasta jooksul seista nende põhimõtete eest.“

Seltsi juhatuse liige, Regionaalhaigla ravitöö direktor dr Helis Pokker peab oluliseks, et koostöö  teiste erialaühendustega annab suurima koosseisu Eestis töötavatest onkoloogidest ning erinevate vähiraviga tegelevate spetsialistide  teadmiste koondamiseks vähiravi arenguteks. „Nii saame parimal viisil panustada tänapäevase strateegilise lähenemise riigiülesesse vaatesse, mis võimaldab vähiravi terviklikku arendust, nii iga patsient saab kvaliteetse vähiravi,“ sõnas dr Pokker ja lisas: “Hea meel on näha, kuidas kõigi onkoloogia erialade esindajad on valmis uues juhatuses panustama värske energiaga ja juhatus on täis teotahet.“

Eesti Onkoloogide Selts on erialaühendusena oluliseks partneriks Riikliku Vähitõrje tegevusplaani väljatöötamisel.