Keemiaravi õe vastuvõtt

Keemiaravi õe iseseisvale vastuvõtule suunavad patsiente onkoloogid enamasti korduvaks keemiaraviks. 
Iseseisval vastuvõtul tegeleb keemiaravi õde onkoloogiliste patsientide üldseisundi, analüüside kontrollimise ja sobivuse hindamisega keemiaravi teostamiseks. Keemiaravi õed hindavad keemiaravist tingitud kõrvaltoimeid, kergemaid tüsistusi, patsiendi ravist tingitud võimalikke muutusi üldseisundis ja analüüsides. 

Kui õe vastuvõtul ilmneb, et patsiendi seisund või analüüsid ei võimalda koheselt raviga jätkata, konsulteerib õde raviarstiga. Koostöös raviarstiga määratakse lisauuringud või ravisoovitused. 

Tavaliselt toimub vastuvõtul ka patsiendi nõustamine, mille käigus on patsiendil võimalik küsida ja vastuseid saada tekkinud küsimustele ning nõuandeid edaspidiseks toimetulekuks. Keemiaravi õed nõustavad toitumise, enesehoolduse ja abistamise osas. Õed nõustavad sageli ka patsientide lähedasi, sealhulgas õpetavad neile patsiendi toetamist ja abistamist. Patsient ja lähedased saavad vastuvõtult kaasa ka vajalikke juhendmaterjale ja patsiendiõpetusi.

Vajadusel saavad keemiaravi õed suunata patsiente edasi eriõdede või spetsialistide vastuvõtule. Keemiaravi õdedele on vajadusel abiks psühholoogid, sotsiaaltöötajad, valuravi-, haava-, stoomi- ja toitumisõed.

Keemiaravi õe vastuvõtul teostatakse sageli ka väiksemaid protseduure, mis vajavad õe oskusi ja tähelepanu. Õe vastuvõtul saab patsient ka õpetust ja juhendamist tegevuste osas, millega võib soovi või võimaluse korral kodus ise hakkama saada. Vajadusel uuendab keemiaravi õde onkoloogi välja kirjutatud retsepte, kui onkoloog seda vajalikuks peab. 

Lisaks vastuvõtule on õega võimalik ühendust saada ka telefoni teel. Telefoni teel nõustamine toimub tööpäevadel ja patsientidel on võimalik saada õe nõuandeid ka kodus viibides. Kui telefoni teel on raske patsiendi seisundit hinnata, saab õde patsiendile soovitada võimalikke abi saamise võimalusi. Soovime oma patsientidele pakkuda võimalikult kvaliteetset õendusabi ja oleme oma patsientide jaoks olemas.

Selleks, et keemiaravi õe vastuvõtt sujuks on soovitav vastuvõtule tulla õigeks ajaks, kirjutada juba kodus üles küsimused ja märgata endaga toimuvat. Mida paremini patsient suudab enda olukorda kirjeldada, seda rohkem oskab keemiaravi õde patsienti aidata. Oluline on patsiendi ja õe usaldus ning järjepidev koostöö.

 

Keemiaravi õe vastuvõtuajad:

E 09.30–12.30
T 09.00–11.00 
K 09.00–12.30
N 09.00–12.30

Telefoni teel nõustab õde patsiente vastuvõtuaegadel telefonil 617 1677.