Keemiaravi kõrvaltoimete infolehed

Järgnevalt on ära toodud onkoloogias enim kasutatavate ravimite ja raviskeemide sagedasemad võimalikud kõrvaltoimed.

 

RAVISKEEM: abirateroon

RAVISKEEM: AC

RAVISKEEM: afatiniib

RAVISKEEM: aksitiniib

RAVISKEEM: atesolizumab

RAVISKEEM: BEP

RAVISKEEM: CAP

RAVISKEEM: CAV

RAVISKEEM: CMF

RAVISKEEM: dabrafeniib + trametiniib

RAVISKEEM: dakarbasiin

RAVISKEEM: denozumab

RAVISKEEM: doksorubitsiin + ifosfamiid

RAVISKEEM: dotsetakseel

RAVISKEEM: dotsetakseel + tsüklofosfamiid

RAVISKEEM: durvalumab

RAVISKEEM: EC

RAVISKEEM: ECX

RAVISKEEM: EOX

RAVISKEEM: EP

RAVISKEEM: eribuliin

RAVISKEEM: erlotiniib

RAVISKEEM: etoposiid + karboplatiin

RAVISKEEM: everoliimus

RAVISKEEM: FEC

RAVISKEEM: FLOT

RAVISKEEM: FOLFIRI

RAVISKEEM: FOLFIRI+bevatsizumab

RAVISKEEM: FOLFIRI + panitumumab

RAVISKEEM: FOLFIRI + tsetuksimab

RAVISKEEM: FOLFIRINOX

RAVISKEEM: FOLFOX

RAVISKEEM: FOLFOX+bevatsizumab

RAVISKEEM: FOLFOX + panitumumab

RAVISKEEM: FOLFOX + tsetuksimab

RAVISKEEM: FUFA + panitumumab

RAVISKEEM: FUFA + tsetuksimab

RAVISKEEM: gefitiniib

RAVISKEEM: gemtsitabiin

RAVISKEEM: gemtsitabiin + dotsetakseel

RAVISKEEM: gemtsitabiin + karboplatiin

RAVISKEEM: gemtsitabiin + paklitakseel

RAVISKEEM: gemtsitabiin + tsisplatiin

RAVISKEEM: imatiniib

RAVISKEEM: kabasitakseel

RAVISKEEM: kabosantiniib

RAVISKEEM: kapetsitabiin

RAVISKEEM: karboplatiin

RAVISKEEM: Lonsurf

RAVISKEEM: oksaliplatiin + gemtsitabiin

RAVISKEEM: nivolumab

RAVISKEEM: olapariib

RAVISKEEM: osimertiniib

RAVISKEEM: paklitakseel

RAVISKEEM: paklitakseel + karboplatiin

RAVISKEEM: paklitakseel + karboplatiin + bevatsizumab

RAVISKEEM: paklitakseel + tsisplatiin

RAVISKEEM: palbotsikliib

RAVISKEEM: pasopaniib

RAVISKEEM: pembrolizumab

RAVISKEEM: pemetrekseed

RAVISKEEM: pemetrekseed + karboplatiin

RAVISKEEM: pemetrekseed + tsisplatiin

RAVISKEEM: pertuzumab + trastuzumab

RAVISKEEM: pertuzumab + trastuzumab + dotsetakseel

RAVISKEEM: ribotsikliib

RAVISKEEM: sorafeniib

RAVISKEEM: sunitiniib

RAVISKEEM: temsiroliimus

RAVISKEEM: topotekaan

RAVISKEEM: trastuzumabemtansiin

RAVISKEEM: tseretiniib

RAVISKEEM: tsisplatiin + 5-fu

RAVISKEEM: tsisplatiin + 5-fu + Trastuzumab

RAVISKEEM: tsisplatiin + ifosfamiid

RAVISKEEM: vinorelbiin

RAVISKEEM: XELIRI

RAVISKEEM: XELIRI+bevatsizumab

RAVISKEEM: XELOX

RAVISKEEM: XELOX + bevatsizumab