Emakakaelavähi sõeluuring

Sõeluuring tähendab tervete, kaebusteta inimeste hulgast haigete leidmist, välja sõelumist.
Sõeluuringute eesmärgiks on leida algavat, varases staadiumis vähki, siis kui inimene ise veel midagi halba ei tunne. Emakakaelavähi sõeluuringul on võimalik avastada ka vähieelset seisundit, mida on võimalik ravida enne vähi tekkimist. Mida varasemas staadiumis on vähk diagnoositud, seda paremad on ravitulemused.

Eestis emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 30–65, sünniaastate järgi iga 5 aasta järel. Kõigile sihtrühma kuuluvatele inimestele saadetakse sõeluuringu kutse rahvastikuregistris toodud posti- ja/või e-posti aadressile. Sõeluuringu kutse on sihtrühma kuuluvatele isikutele leitav ka patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Kuid vastava sünniaastaga naine võib tulla sõeluuringule ka siis kui ei ole kutset kätte saanud.

Sõeluuringul osalemine tähendab ämmaemanda külastust, kus võetakse emakakaela tsütoloogiline analüüs, mida nimetatakse ka PAP testiks. Testiga on võimalik avastada emakakaelavähki ja vähieelset seisundit.

Varases staadiumis avastatud emakakaela vähk on ravitav, varakult diagnoositud emakakaela vähki on mõnikord võimalik ravida fertiilsust säilitavalt, see tähendab, et naisel on võimalik ravi järgselt sünnitada.

Emakakaela vähki on võimalik ennetada HPV (Inimese papilloomi viiruse) vastase vaktsineerimisega. Vaktsineeritakse eekõige 10–13-aastaseid poisse ja tüdrukuid, kuid vaktsiinist saavad kasu ka vanemad isikud. Vaktsineerimine ei asenda sõeluuringul osalemist.

Emakakaelavähk on Eestis naistel esinevatest günekoloogilistest pahaloomulistest kasvajatest esinemissageduselt teisel kohal ja üldse kolmas pahaloomulistest kasvajatest esmahaigestumise osas.

Skriiningu kaugem eesmärk on ennetada emakakaelavähki haigestumist ja suremist.
Lähem eesmärk on leida emakakaelavähieelsete seisunditega patsiendid ja avastada emakakaelavähk võimalikult varases staadiumis.

2023. aastal on kutsutud emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993. Kõigile sihtrühma kuuluvatele inimestele saadetakse sõeluuringu kutse rahvastikuregistris toodud posti- ja/või e-posti aadressile. Sõeluuringu kutse on sihtrühma kuuluvatele isikutele leitav ka patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Vanuse poolest kutsutute nimekirja kuuluv naine võib tulla uuringule ka siis, kui ta ei ole kutset saanud. Kutse saamine ei tähenda, et inimesel kahtlustatakse vähki, vaid valim esindab läbilõiget ühiskonnast.

Lisaks meie üldisele registratuuri telefonile 617 1049 ja digiregistratuurile pakume võimalust helistada otse meie sekretärile telefonil 617 2361 tööpäeviti kell 9.00–14.00.

Uuringu järgselt: uuringu tulemustest teavitame vastavalt naise soovile kas e-posti, tavakirja või telefoni teel. Muutuste korral analüüsi vastuses pakume võimalust tulla naistearsti vastuvõtule, et saada selgitusi leitu kohta, testida vajadusel suguhaiguste ja HPV suhtes. Naistehaiguste polikliinikus saab teha kolposkoopilist uuringut koos biopsia ehk proovitüki võtmisega. Kui leitakse emakakaela või muu günekoloogiline halvaloomuline kasvaja, saab Regionaalhaiglas teostada kõiki vajalikke uuringuid kasvaja suuruse ja leviku hindamiseks. Kõigi vähi diagnoosiga patsientide ravi otsustatakse günekoloogiliste kasvajate konsiiliumis kirurgi, kiiritus- ja keemiaravi arsti koostöös.

Uuringuks tuleb tulla Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe haiglahoone (J. Sütiste tee 19, Tallinn) palatikorpuse 4. korrusel asuvasse naistehaiguste keskuse polikliinikusse ja pöörduda registratuuri 15.