Aastate jooksul tehtud palju olulisi algatusi patsientidele, arstidele ja kogu Eesti elanikkonnale

Eesti Vähiliit (EVL) loodi 1992. aastal Eesti Onkoloogide Teadusliku Seltsi poolt eesmärgiga laiendada vähivastase võitluse kandepinda. EVL keskendub oma töös eeskätt vähi ennetustegevusele ja haiguse varajasele avastamisele, aga ka tervislike eluviiside populariseerimisele. 

Vahur Valvere, PhD, Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog-ülemarst Eesti Vähiliidu president, ettekanne Eesti Vähillidu juubelikonverentsil 16. september 2022  

Olulisel kohal on vähihaigete elukvaliteedi parandamine ja haigusega seotud psühhosotsiaalsete probleemide lahendamine. Liitu kuulub üle Eesti 17 liikmesorganisatsiooni, nende hulgas 15 patsientide ühendust, milles on kokku üle 2000 liikme. EVLi toetajaliikmeteks on Eesti Onkoloogide Selts ja Eesti Onkoloogiaõdede Ühing. 

Oma põhikirjaliste eesmärkide ellu viimiseks on EVL asutanud kaks sihtasutust: SA Vähi Sõeluuringud ja SA Vähihaigete Toetusravi. 

Üheks EVLi oluliseks saavutuseks on rinnavähi sõeluuringu pilootprojekti käivitamine 1996. aastal Tallinnas ja 1998. aastal Tartus. Projekt laienes üle Eesti 2002. aastal ja rahastamise võttis üle Eesti Haigekassa. EVL oli pioneeriks ka mobiilsete diagnostikaseadmete kasutamisel. Nii näiteks esimene renoveeritud EVLi mammogaafiabuss alustas oma tegevust juba 2004. aastal. 

Samast aastast on EVL koostöös Eesti Haigekassaga korraldanud teavituskampaaniaid „Kingi endale kindlustunne“ ja „Ära jää hiljaks“, et tõsta Eesti inimeste teadlikkust nii rinna- kui ka emakakaelavähist ning kutsuda naisi osalema sõeluuringu programmides. 

Alates 2017. aastast on uuenenud kampaaniate visuaalid ja uuteks sõnumiteks on: „Varakult avastatud rinnavähk on ravitav“ ja „Emakakaelavähk on ennetatav“. Teiseks väga oluliseks projektiks on olnud vähihaigete koduse toetusravi süsteemi loomine ja arendamise SA Vähihaigete Toetusravi poolt. Sihtasutuse loomisest kuni tänaseni on seda tegevust juhtinud kliinikumi onkoloog Kaiu Suija. Koduse toetusravi puhul käivad meedikud patsienti kodus ravimas ja toetamas, meeskonda kuuluvad lisaks arstile ja õele ka vabatahtlik tugiisik. 

Toetusravi hõlmab haige hooldust ja psühholoogilist toetust nii haigele kui ka perele, samuti toetust omastele haige surma järel. Seoses koduõendusteenuse kiire arenguga on SA Vähihaigete Toetusravi keskendunud nüüd rohkem koolitustegevusele. 

2019. aasta alguses alustas EVL kampaaniat „Terve Eestiga vähi vastu“, mille kulminatsiooniks sai Eesti liitumine Maailma Vähideklaratsiooniga 13. septembril 2019. Sellest sai alguse „Eesti riikliku vähitõrje tegevuskava aastateks 2021–2030“ koostamine, mis valmis detsembris 2020 ja mille lõplik versioon allkirjastati tervise- ja tööminister Tanel Kiige poolt 30. aprillil 2021. 

EVL on aktiivselt tegelenud ka elanikkonna, vähipatsientide ja arstkonna koolitamisega, organiseerides erinevatel teemadel vähinädalaid, teaduskonverentse ning koolituslaagreid ja konverentse patsientidele. 

Aastatel 2008–2012 toetati igal aastal ühe onkoloogia või hematoloogia residendi või noorarsti osalemist USA Texase ülikooli maailmakuulsa MD Andersoni vähikeskuse akrediteeritud diplomijärgsel koolitusel. Eesti Vähiliit on aktiivselt tegelenud ka heategevusega, olles korraldanud 16 heategevuskontserti, mille tulu on investeeritud vähiennetusse, mammograafiabussi, kahe diagnoosikabineti ostmisse ja vähipatsientide elukvaliteedi parandamisse Eestis. 

Lisaks on Eesti Vähiliit vähiennetuseks korraldanud neli heategevuslikku kunstioksjonit: Vaal galeriis (1997), Eesti Draamateatris (1999), Vanemuise kontserdimajas (2000) ja Kumus (2009). Kogu Eesti Vähiliidu laiapõhjaline tegevus on toimunud koostöös, mille eest suurimad tänud meie nõukogule, aga eriti meie tegevjuhile Maie Egiptile oma väikese meeskonnaga ning kõigile koostööpartneritele läbi aastate!