Vähihaige taastusravi kestab aastaid

Vähkkasvaja või vähiravi võib põhjustada patsiendil erinevaid funktsionaalseid häireid, mis piiravad inimese tavapärast toimetulekut nii kehalise, emotsionaalse, vaimse kui ka sotsiaalse tervise aspektist. Igal teisel vähihaigel on üks või mitu pikaajalist funktsionaalset häiret, mida taastusraviga on võimalik kas taastada, säilitada või leevendada ning seeläbi parandada iseseisvat toimetulekut ja elukvaliteeti. 

Annelii Jürgenson, Põhja-Eesti Regionaalhaigla taastusravi keskuse ülemarst, ettekanne Eesti Vähillidu juubelikonverentsil 16. september 2022  

Vähihaigete taastusravi vajaduse hindamise ja taastusprogrammi koostamise põhimõtted pandi paika eelmise sajandi seitsmekümnendatel ning need kehtivad suures osas tänase päevani. Taastusravi põhineb patsiendi funktsionaalsuse igakülgsel hindamisel, raviplaan on kompleksne ja multidistsiplinaarne. Uue seisukohana on vähihaigete taastusravi pigem protsess, mis algab haiguse diagnoosimise hetkest ja kestab aastaid püsiseisundi saavutamisel funktsionaalsust toetava käsitlusena või aitab leevendada vaevusi haiguse lõppjärgus.

Juhendatud taastusravi kõrval, mis suuresti põhineb häirespetsiifilistel teraapiatel, on murrangulise tähtsusega prehabilitatsiooni põhimõtte rakendamine kogu vähiraviperioodil. Prehabilitatsioon on meetmete kogum haige vaimse ja kehalise vastupidavuse parandamiseks ja vähiravi paremaks taluvuseks. Haige ja lähedase psühholoogilise nõustamise, toitumissoovituste andmise, suitsetamisest loobumise kõrval on igapäevase liikumisaktiivsuse säilitamisel ülioluline osa. Kõik vähiraviteekonnal patsiendiga kokkupuutuvad spetsialistid peavad oskama anda liikumissoovitusi ja innustama neid võimetekohaselt liikuma sõltumata vähistaadiumist.

Mõõduka intensiivsusega liikumisharrastus aitab taluda vähiravi, parandab funktsionaalset tegevusvõimet ja kardiorespiratoorset võimekust, vähendab vähiväsimust, parandab elulemust ja langetab suremusriski. Oluline on mõista, et liikumisaktiivsuse säilitamine on patsiendi enda kätes, liikuda saab omale meelepärasel viisil ja kõikjal. Ravimeeskond saab patsienti võimestada ja olla nõuandjaks.  

Ettekande esitlus