Toitmisravi osakond koos EstSPENiga kutsub märkama ja ravima haiguspuhust alatoitumust

Regionaalhaigla toitmisravi osakond koos Eesti Kliinilise Toitmise Seltsiga (EstSPEN) kutsub märkama ja ravima haiguspuhust alatoitumust. Õigest toitmisravist sõltub patsiendi paranemine!

Sel nädalal tähistatakse Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsi üleskutsel Alatoitumuse teadlikkuse nädalat, sest haiguspuhune alatoitumus on suur probleem kogu maailmas. Eestis keskendutakse nädala raames toitmisravi teadlikkuse parandamisele, kuna see on tõenduspõhine meetod alatoitumuse ennetamiseks ja raviks.

Erinevate uuringute järgi on haiglaravi patsientidest 30-60%-l suur alatoitumuse risk. Mida vanem ja haigem on inimene, seda suurem on tõenäosus haiguspuhuse alatoitumuse tekkeks, mis omakorda süvendab jõuetust ja isutust ning probleem süveneb. Riskifaktoriks on ka pikk ja intensiivravi vajav haiglaraviperiood.

 

toitumine

 

Kuidas ennetada alatoitumust?
Ennetuses on suur tähtsus teadlikkuse tõstmisel – asjatute söömispiirangute vältimisel, energia- ning toitainete rikka toiduvalikute kättesaadavuse parandamisel, isutuse, valu ning haigusest või ravist tingitud seedetraktisümptomite parandamisel ja ravil. Oluline on ka nõustamise kättesaadavus, haiguspuhuse alatoitumuse ja toitmisravi vajaduse korral nõustavad patsiente ja personali toitmisravi osakonna konsultandid.

Alatoitumuse riski korral ja alatoitumuse raviks kasutatakse toitmisravi preparaate!
Kõik patsiendid ei saa ka hea toiduvalikute kättesaadavusel ning isu parandavate meetmete rakendamisel haiguse ajal suu kaudu süüa: seda võib häirida teadvuse, neelamise või seedetrakti probleemid või ka erinevad protseduurid ning ravi kõrvaltoimed. Seetõttu on nii alatoitumuse ennetamiseks kui raviks kasutusel spetsiaalsed toitmisravi preparaadid suukaudseks, sondikaudseks ja veenikaudseks manustamiseks. Need on haiglas kättesaadavad kõigile sellist abi vajavatele patsientidele.

Info ja soovitused toitmisravi toodete kasutuseks ja valikuks Regionaalhaiglas leiab:
Tervisekassa rahastus on aastate jooksul paranenud ka koduse toitmisravi osas, see võimaldab suukaudse söömise probleemide korral patsiendid siiski saata koju paranema. Kodust toitmisravi korraldab Regionaalhaiglas toitmisravi osakond, kelle jälgimisel on praegusel hetkel 150 patsienti, kes on osaliselt või täielikul sondikaudsel toitmisel kodus ning käesoleval aastal on Regionaalhaiglas täiskasvanud patsienti saanud ka veenikaudset toitmisravi kodus.

Mõned märksõnad:
Alatoitumus on toiduenergia ja/või toitainete puudusest tingitud seisund, mille tagajärjeks on kehakoostise muutus ning vähenenud kehaline ja vaimne võimekus, haiguspuhune alatoitumus (ingl disease-related malnutrition) on haigusest tingitud alatoitumus ehk kombinatsioon vähenenud söömisest ja/või vähesest toiduenergia ja toitainete saamisest/omastamisest ning haigusega seotud organismi põletikulisest seisundist tingitud vajaduste suurenemisest. Haiguspuhusel alatoitumusel on negatiivne mõju nii haiguse kui ravi tulemustele.

Alatoitumust on võimalik õigeaegse sekkumisega ära hoida, kuid pika haiguse või raviprotsessi ajal võib selle teke jääda märkamata! Selle vältimiseks on vajalik nii patsiendi, hooldaja kui meedikute teadlikkus ning pidev seire ja koostöö!

  • Regionaalhaigla aatriumis on võimalik saada lisainfot toitmisravi teadlikkuse infolauast ning tutvuda toitmisravi toodetega.
  • .Samuti toimub 10. novembril juba alates 2006. aastast läbiviidav ülemaailmne ühepäevane läbilõikeuuring haiglaravi ning õendusabi patsientide alatoitumuse riski hindamiseks ja toitmisravi kvaliteedi parandamiseks, mis Regionaalhaiglas toimub käesoleval aastal juba kolmandat korda.

Loe veel toitmisravi ja alatoitumuse kohta:
www.estspen.ee

Patsiendikool 02.03.21 "Toitumine ja toitmisravi haiglas ning kodus. Nõuanded ja müüdid."