Terviseminister Peterson Delfile: kutset vähi sõeluuringule tuleb võtta tõsiselt

Vähktõve vastases võitluses peame Euroopas keskenduma senisest enam haiguse varajasele avastamisele, vähendama ebavõrdsust ja laiendama juurdepääsu sõeluuringutele, ütles Eestis visiidil viibiv Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides. Volinik Kyriakides ning minister Peep Peterson panevad inimestele südamele, et tervishoius loodud võimalusi vähi varajaseks avastamiseks tuleks kasutada ning kutset sõeluuringule tõsiselt võtta.

„Euroopa vähktõvevastase võitluse kava on väga põhjalik ning aitab patsiente ja nende lähedasi kogu teekonnal alates sõeluuringutest kuni taastusravini. Kava üks osa on uus vähi sõeluuringute soovitus, millega soovime laiendada sõeluuringuprogramme kogu Euroopa Liidus, et vähendada ebavõrdsust uuringute hõlmatuse ja kättesaadavuse osas,“ ütles volinik Stella Kyriakides. „Mul on hea meel, et sain külaskäigul Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse olla oma silmaga tunnistajaks olulisele tööle, mida Eestis selles vallas tehakse.“

Varajane avastamine on ka Eesti vähitõrje tegevuskava üheks prioriteediks. Eestis on praegu kolm toimivat sõeluuringut – rinnavähi, emakakaelavähi ja jämesoolevähi sõeluuringud, kopsuvähi sõeluuring on piloteerimisel ja eesnäärmevähi sõeluuringu katseprojekt ette valmistamisel.

„Samuti otsime võimalusi juba käimasolevate sõeluuringute hõlmatuse tõstmiseks, näiteks SMS-teavituste ja kodustestimise võimaluste loomisega. Alates eelmisest aastast rahastab haigekassa ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid. Rinnavähi sõeluuringuks on meil mobiilsed mammograafiabussid, millest on kasu eriti maapiirkondades,“ ütles minister Peep Peterson. „Personaalmeditsiini projekti raames on arendamisel ka uus personaliseeritud rinnavähi ennetusteenus, mille loodame käivitada tuleva aasta jooksul. Oluline on, et inimesed võtaksid sõeluuringu kutset tõsiselt ning kutse saamisel kindlasti osaleksid.“

Kahjuks jääb Eestis kõigi sõeluuringute puhul osalusmäär alla 60%. Samal ajal näitavad meie andmed, et sõeluuringul avastatud rinnavähijuhtudest ligi pooled diagnoositakse varases staadiumis, väljaspool sõeluuringut aga vaid 30%. Eestis on 25 aastaga oluliselt paranenud rinnavähi ravitulemused, maha jääme me Skandinaavia maadest just rinnavähi hilisemas staadiumis avastamise tõttu.

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat avaldas septembri lõpul ettepanekud vähi varajase avastamise tõhustamiseks. Uued sõeluuringute soovitused näevad muuhulgas ette, et 2025. aastaks jõuab Euroopas rinna-, emakakaelavähi- ja jämesoolevähi sõeluuringule 90% nende sõeluuringute sihtrühma kuuluvatest inimestest. Samuti soovitatakse riikidel kaaluda kopsu- ja eesnäärmevähi ning teatud tingimustel ka maovähi sõeluuringu programmide kavandamist ning hinnata nende teostatavust. Uute vähipaikmete sõeluuringute kasutuselevõtu toetamiseks töötatakse välja EL kvaliteedijuhised.

Hinnanguliselt kuni 40% vähijuhtudest oleks ennetavad vähendades elustiiliga seotud vähi riskitegurite levimust rahvastikus, esmajoones tubakatoodete ja alkoholi tarvitamist, ülekaalulisust ning vähest kehalist aktiivsust, luues tervist toetavat keskkonda ning suurendades vaktsineerimisega hõlmatust.

Eestis saab igal aastal vähidiagnoosi ligi 9000 inimest ja 2021. aastal nõudis haigus üle 3500 inimelu. 2021. aastal osales Eestis rinnavähi sõeluuringul 57,9% sihtrühma kuuluvatest naistest, emakakaelavähi sõeluuringul 50,6% sihtrühmast, jämesoolevähi sõeluuringul 47,5% sihtrühmast. Lisainfot sõeluuringute kohta leiab Eesti Haigekassa veebilehel: https://soeluuring.ee/

Artikkel ilmus Delfis 25.10.2022 https://www.delfi.ee/artikkel/120088492/terviseminister-peterson-kutset…