Tsirkuleerivad ja koelised kasvajamarkerid ning nende kasutamine kliinilises praktikas

Marge Kütt
laboriarst, laboratooriumi juhataja
Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Kasvajamarker on aine, mida toodetakse kasvajaraku või mõne muu keharaku poolt vastusena kasvajalisele protsessile organismis. See võib õiges kohas kasutatuna anda meile väärtuslikku lisateavet nii diagnostikaks, ravi valikuks kui ka kasvaja kulu jälgimiseks.

Kasvajamarkeritena on traditsiooniliselt käsitletud valke, mida leitakse kasvajaliste protsesside puhul veres, kehavedelikes, eritistes või kudedes suuremas hulgas kui healoomuliste seisundite puhul.

Tänapäeval suureneb genoomsete markerite osatähtsus, näiteks kasvajageenide mutatsioonid ja erinevad ekspressioonid ning muutused kasvaja DNA-s.
Kasvajamarkerid võib jaotada tsirkuleerivateks (nimetatud ka seroloogilisteks) kasvajamarkeriteks ja koelisteks kasvajamarkeriteks (4).

Tsirkuleerivad kasvajamarkerid

Tsirkuleerivad kasvajamarkerid on määratavad veres ja teatud juhtudel ka kehavedelikes. Nende diagnostiline tähendus on eeskätt ravitulemuse jälgimine, näiteks kaltsitoniini seerumikontsentratsiooni jälgimine medullaarse kilpnäärmevähi ravitulemuse hindamiseks ja taastekke avastamiseks või CA-125 kasutamine samadel eesmärkidel munasarjavähi jälgimiseks. Kasvaja diagnoosimisel on need kombinatsioonis piltdiagnostika ja koeuuringutega ainult abiuuringuks (2).

Kuna enamik tsirkuleerivaid kasvajamarkereid ei ole kasvajakoele spetsiifilised, siis on nende hulga suurenemine muudel põhjustel üsna sage ja palju segadust tekitav. Tsirkuleerivate kasvajamarkerite kasutamisel diagnostilistel eesmärkidel tuleb antud patsiendil hinnata ka võimalikke valepositiivsuse põhjuseid (1, 2).

Levinumad tsirkuleerivad kasvajamarkerid koos valepositiivsuse põhjustega on koondatud tabelisse 1 (1, 2, 3).

Tabel 1. Tsirkuleerivad kasvajamarkerid: näidustused ja sagedasemad valepositiivsuse põhjused (1, 2, 3)

 

Kasvaja-marker

Näidustused

Valepositiivsuse põhjused

Vähene suurenemine

Märgatav suurenemine

Oluline suurenemine

AFP

Hepatotsellulaarsed kasvajad, munasarja ja munandi idurakulised kasvajad (v.a seminoomid), maovähk. Abiuuring maksavähi diagnostikas, ravitulemuse jälgimine kõigi nimetatud kasvajate korral.

Autoimmuunhaigus

Hepatobiliaarne patoloogia

Vastsündinud, rasedus, maksahaigused, pärilik türosineemia, ataksia-teleangiektaasia

βHCG

Trofoblastist lähtuvate kasvajate, munasarja ja munandi idurakuliste kasvajate ravitulemuse jälgimine, koos AFP-ga

Autoimmuunhaigus, marihuaana kasutamine

Neerupuudulikkus

Rasedus

β2 mikro-globuliin

Multiipelmüeloom,

krooniline lümfotsüütleukeemia,  lümfoom. Ravitulemuse ja prognoosi hindamine.

Krooniline maksa-haigus, ajukahjustus, infektsioonid

Autoimmuunhaigus

Neerupuudu-

likkus

CA 15.3

Rinna- ja munasarjavähi ravitulemuse jälgimine.

Ka muu lokalisatsiooniga kaugelearenenud adenokartsinoomide ravitulemuse jälgimine.

Kopsuinfektsioonid, ravi granulotsüüte stimuleeriva faktoriga, autoimmuunhaigus, munasarjatsüst

Neerupuudulikkus, maksahaigus

Megaloblastiline aneemia (B12 puudulikkus)

CA 19.9

Gastrointestinaalsed vähid, eeskätt pankreasevähi diagnostiline abiuuring ja ravi jälgimine. Munasarja mutsinoossete ja diferentseerumata kartsinoomide ravitulemuse jälgimine.

Healoomulised kopsuprotsessid

Gastrointestinaalsed haigused, endometrioos, munasarjatsüst, maksahaigused, neerupuudulikkus

Pankreatiit, kolestaas, bronhiektaasiad või mutsinoossed tsüstid

CA 125

Munasarja, kopsu- ja emakavähi ravitulemuse jälgimine. Ka muu lokalisatsiooniga kaugelearenenud adenokartsinoomide diagnostiline abiuuring, ravitulemuse ja taastekke jälgimine.

Ovulatsioon, menstruatsioon, kopsuinfektsioonid, KOK, nefrootiline sündroom, pankreatiit (3), günekoloogilised haigused (endometrioos, müoom, tsüstid)

Maksahaigus, neerupuudulikkus, rasedus

Seroossed efusioonid, mis võivad olla seotud nii infektsioonide kui kasvajatega

Kaltsitoniin

Medullaarse kilpnäärmevähi, kopsuvähi, Zollingen-Ellisoni sündroomi diagnostiline abiuuring, ravitulemuse ja taastekke jälgimine

 

 

 

CEA

Kolorektaalvähi ravi jälgimine.

Generaliseerunud adenokartsinoomide, gastrointestinaalsete vähkide, medullaarse kilpnäärmevähi,  rinna- ja kopsuvähi ravitulemuse ja metastaseerumise jälgimine.

5%-l suitsetajatest, mitmed healoomulised protsessid

Maksapuudulikkus, neerupuudulikkus, haavandiline koliit, Crohni tõbi, pankreatiit, kopsuemfüseem

 

Kromograniin A

Neuroendokriinsed tuumorid (kartsinoid, feokromotsütoom, neuroblastoom, ganglioneuroom). Diagnostiline abiuuring, ravitulemuse ja taastekke jälgimine

Hüpertensioon, erinevad ägedad ja kroonilised haigused

Pneumoonia, sepsis, südamehaigused (südamepuudulikkus, kardiomüopaatia), atroofiline gastriit, krooniline gastriit, hüpofüüsiadenoom, primaarne hüperparatüreoidism.

Neerupuudulikkus, ravi prootonpumba inhibiitoritega, atroofiline gastriit

HE4

Munasarja, endomeetriumi adenokartsinoom, kopsuvähk. Ravi planeerimine, progressiooni ja taastekke hindamine.

Maksahaigused

Efusioonid

Neerupuudulikkus

5 HIA

Kartsinoid, feokromotsütoom.

Diagnostiline abiuuring ning haiguse kulu jälgimine.

 

Toit: kohv, alkohol, ananass, pähklid, banaanid

 

NSE

Väikeserakuline kopsuvähk, kartsinoid, neuroblastoom, Wilmsi tuumor. Abiuuring diagnostikas ja ravitulemuse hindamine.

Maksa- ja kopsuhaigused

Neerupuudulikkus

Ajuhemorraagia või -isheemia, hemolüüs (ka in vitro hemolüüs)

PSA

Prostatavähk. Diagnostiline abiuuring koos eesnäärme rektaalse palpatsiooniga, ravitulemuse jälgimine ja taastekke hindamine.

Manipulatsioonid prostatal, neerupuudulikkus

Prostata hüperplaasia

Prostatiit

SCC

Abiuuring lamerakuliste vähkide (emakakaelavähk, mitteväikeserakuline kopsuvähk, pea- ja kaelapiirkonna vähid) diagnoosimisel ja ravitulemuse jälgimisel.

10–15% maksa- ja kopsuhaigustest

 

Neerupuudulikkus, pemfigus, psoriaas, ekseem

S-100

Maliigse melanoomi staadiumi määramine, ravitulemuse ja prognoosi hindamine.

Maksahaigus, autoimmuunhaigused

 

Neerupuudulikkus, nekroosiga ajukahjustus

Türeoglobuliin

Papillaarne ja follikulaarne kilpnäärmevähk. Ravitulemuse jälgimine ja taastekke hindamine.

 

Rasedus (3. trimester), alaäge türeoidiit, toksiline struuma, Goiter’ sündroom

 

 

Tsirkuleerivate kasvajamarkerite kasutatavus kasvajate varasel avastamisel (2, 4)

Palju on vaieldud küsimuse üle, kas ja millised kasvajamarkerid sobiksid kasvajate sõelumiseks. Praegused teadmised toetavad rohkem seisukohta, et tsirkuleerivate kasvajamarkerite vähene spetsiifilisus ja sensitiivsus ei õigusta nende kasutamist kasvajate sõelumisel. Algstaadiumis kasvajate korral on kasvajamarkerite uuringute tulemused sageli referentspiirides ning sellised valenegatiivsed tulemused võivad põhjustada täpsemate ja informatiivsemate uuringute edasilükkamist ning kokkuvõttes diagnoosi hilinemist.

Praktilisi soovitusi tsirkuleerivate kasvajamarkerite kasutamiseks
1.    Kui patsiendi kaebused ja/või objektiivne leid viitavad kasvaja võimalusele, siis ei ole esmaselt määratud negatiivne tsirkuleeriv kasvajamarker põhjus, miks loobuda edasistest täpsustavatest piltdiagnostilistest või histoloogilistest uuringutest. Enamik kasvajamarkereid ei pruugi kasvaja varastes staadiumites reageerida (1).
2.    Tsirkuleeriv kasvajamarker on hea abiuuring ravi saanud kasvajahaigete edasise ravitulemuse jälgimiseks ja taastekke ohu hindamiseks neil, kellel on kasvajamarker haiguse diagnoosimisel olnud üle referentspiiri.
3.    Kindlasti tuleks kasvajamarkeri dünaamikat jälgida samas laboris ja sama mõõtemeetodiga. Kasvajamarkerite määramiseks kasutatakse erinevaid immunoloogilisi meetodeid, mis ei ole omavahel võrreldavad – nende tulemused ei ole arvuliselt samad (3).
4.    Kui tsirkuleeriva kasvajamarkeri hulga suurenemine avastatakse juhuslikult, siis on esimene soovitus uuringut 2–4-nädalaste intervallidega paar korda korrata (enamike tsirkuleerivate kasvajamarkerite poolestusaeg jääb vahemikku 15–20 päeva) (1, 2). Kui kasvajamarkeri hulk ei suurene ajas ning patsiendil puuduvad kasvajale viitavad kaebused ja objektiivne leid, siis on kasvajamarkeri hulga suurenemine tingitud pigem muudest tabelis 1 toodud põhjustest.
5.    Tsirkuleerivaid kasvajamarkereid ei soovitata kehavedelikest diagnostilistel eesmärkidel määrata, kuna puuduvad usaldusväärsed referentsväärtused (3).

Koelised (rakulised) kasvajamarkerid

Koelised kasvajamarkerid leiduvad kasvajakoes. Reeglina uuritakse eemaldatud kasvaja kude või biopsiamaterjale. Koelisi kasvajamarkereid kasutatakse kasvaja diagnoosimiseks, klassifitseerimiseks ja staadiumi määramiseks (4).

Siia kuuluvad ka kasvajate diagnoosimisel ja tüpiseerimisel kasutatavad immuunhistokeemiaga ja immuunfenotüpiseerimisega määratavad koelised kasvajamarkerid. Neid markereid selles artiklis ei käsitleta.

Teatud koelisi kasvajamarkereid kasutatakse ka ravivaliku eesmärgil. Sellisel juhul uuritakse kasvajarakkude geneetilisi muutusi, mis mõjutavad kasvaja suurenemist.
Neid geneetilisi muutusi uuritakse kasvajaraku, mitte inimese keharaku tasemel, ning see ei mõjuta pärilikkust (4). Kuid kasvajaraku spetsiifilised geneetilised muudatused mõjutavad konkreetsele patsiendile sobiva raviskeemi leidmist ehk kuuluvad personaalmeditsiini valdkonda. Näitena võib tuua teatud geneetilise muutuse EGFR geenis, mis soodustab ravivastust EGFR inhibiitoritega.

Kasvajatele omaseid geneetilisi muutusi sisaldavate kasvajamarkerite loetelu on toodud tabelis 2 (4).

Tabel 2. Geneetilised kasvajamarkerid kasvajarakkudel: paikmed ja kasutusvaldkonnad (4)

 

Markeri nimetus

Uuritav materjal

Kasvajad ja muud seisundid

Kasutusvaldkond

ALK geeni ümberkorraldus ja üleekspressioon

Kasvajakude

Mitteväikerakuline kopsuvähk, anaplastiline suurrakklümfoom, histiotsütoos

Ravi valik ja prognoosi hindamine

BCL2 geeni ümberkorraldus

Veri, luuüdi, kasvajakude

Lümfoomid, leukeemiad

Diagnoosimine ja ravi valik

BRCA1 ja BRCA2 geenide mutatsioonid

Veri ja/või kasvajakude

Rinnavähk, munasarjavähk

Ravi valik

BCR-ABL geen (Philadelphia kromosoom)

Veri või luuüdi

Krooniline müeloidne leukeemia, lümfoblastleukeemiad

Diagnoosi kinnitus, ravi valik ja haiguse kulu jälgimine

BRAF B600 mutatsioonid

Kasvajakude

Melanoom, Erdheim-Chesteri haigus, Langerhansi rakkude histiotsütoos, kolorektaalne vähk, mitteväikerakuline kopsuvähk

Ravi valik

Kromosoom 17p deletsioon

Veri

Krooniline lümfotsüütleukeemia

Abiuuring ravi valikul

Kromosoomid 3, 7, 17, 9p21

Uriin

Põievähk

Haiguse kulu jälgimine ja taastekke avastamine

EGFR geeni mutatsioon

Kasvajakude

Mitteväikerakuline kopsuvähk

Ravi valik ja prognoosi hindamine

Östrogeeni retseptor (ER) ja progesterooni retseptor (PR)

Kasvajakude

Rinnavähk

Abiuuring ravi valikul

FGFR2 ja FGFR3

Kasvajakude

Põievähk

Abiuuring ravi valikul

FLT3 geeni mutatsioon

Veri

Äge müeloidleukeemia

Abiuuring ravi valikul

HER2/neu geeni amplifikatsioon või valgu üleekspressioon

Kasvajakude

Rinna-, munasarja-, põie-, pankrease ja maovähk

Abiuuring ravi valikul

IDH1 ja IDH2 geenide mutatsioonid

Luuüdi ja veri

Äge müeloidleukeemia

Abiuuring ravi valikul

IRF4 geeni ümberkorraldus

Kasvajakude

Lümfoom

Abiuuring diagnoosimisel

JAK2 geeni mutatsioon

Luuüdi ja veri

Teatud tüüpi leukeemiad

Abiuuring diagnoosimisel

KRAS geeni mutatsioon

Kasvajakude

Kolorektaalvähk ja mitteväikerakuline kopsuvähk

Abiuuring ravi valikul

Mikrosatelliitide ebastabiilsus (MSI) ja/või dMMR

Kasvajakude

Kolorektaalvähk ja teised soliidkasvajad

Ravi juhtimine ja teatud paraneoplastiliste sündroomide riski hinnang

PML/RARa fusioongeen

Veri ja luuüdi

Äge promüelotsüütleukeemia

Diagnoosimine, ravi valik ja ravitulemuse hindamine, minimaalse residuaalhaiguse jälgimine ja relapsi ennustamine.

PD-L1

Kasvajakude

Mitteväikerakuline kopsuvähk, maksa-, maovähk, Hodgkini lümfoom, teised agressiivsed lümfoomid

Teatud eesmärkravi efektiivsuse hindamine

ROS1 geeni ümberkorraldus

Kasvajakude

Mitteväikerakuline kopsuvähk

Teatud eesmärkravi efektiivsuse hindamine

T-raku retseptori geeni ümberkorraldus

Luuüdi, koed, veri

T-rakuline lümfoom

Diagnoosimine, teatud juhtudel residuaalhaiguse hindamine

TPMT geneetiline test

Veri

Lümfoblastleukeemia

Tiopuriinravi korral luuüdi toksilise kahjustuse ennetamine

 

Geneetiliste kasvajamarkerite uuringute erisuund, niinimetatud vedelbiopsia (4)

Kuna mõned kasvajad eritavad verre rakulist ja geneetilist materjali, siis on kasutusel ja väljatöötamisel mitmed komplekstestid paljude geenide samaaegseks määramiseks verest, niinimetatud vedelbiopsiad. Uuringute eesmärgiks on kasvajate võimalikult varane avastamine, seda ka juhtudel, kus kasvaja paige on alles täpsustamisel.
Meetod ei ole veel rutiinses kasutuses, kuna kliiniline tõenduspõhisus vajab veel täiendavaid uuringuid – eeskätt see, kas nendest uuringutest saadav info on piisav alus ravi alustamiseks, ja kas selline varane ravi tegelikult vähendab suremust nende kasvajate tagajärjel (4). Kuid meetod on huvipakkuv eeskätt juhtudel, kus elupuhuse biopsia võtmine on tehniliselt raskendatud.

Tulemuste esitamine on oluline

Kasvajamarkerite tulemuste interpreteerimine on alati osa diagnostiliste meetodite kompleksist. Kontekstist välja võetud kasvajamarkeri eraldi interpreteerimine võib põhjustada segadust ja patsiendi vaates ka põhjendamata murelikkust. Samas võib õiges kohas kasutatuna  kasvajamarkeritest saada väärtuslikku lisainformatsiooni nii diagnostikas, ravi valikul kui kasvaja kulu jälgimisel.

Kasutatud kirjandus
1.    Molina R, Auge JM, Escuredo JM et al. Tumor markers (TM). Oncobiology Unit, Clinical Biochemistry and Molecular Genetics Laboratory, Biomedical Diagnostic Centre, Hosptal Clinico de Barcelona. Roche 2014.
2.    Molina R, Filella X, Auge JM, Escuredo JM. Clinical value of tumor markers. Oncobiology Unit, Clinical Biochemistry and Molecular Genetics Laboratory, Biomedical Diagnostic Centre, Hosptal Clinico de Barcelona. Roche 2011.
3.    Duffy MJ, McGing P. 4th ed. Guidelines for the use of Tumor Markers. Scientific Committee of the Association of Clinical Biochemists in Ireland; 2010.
4.    Tumor Markers in Common Use. National Cancer Institute. Revised May 11th, 2021.

 

Artitkkel on ilmunud Lege Artise veebruarikuu numbris: https://www.med24.ee/ajakirjad/legeartis/veebruar-2022/tsirkuleerivad-j…