Patsiendikeskne raviteekond - pikk elu koos vähidiagnoosiga