Regionaalhaigla vähiteatis muutub elektrooniliseks

Regionaalhaigla hakkas esimese tervishoiuasutusena elektrooniliselt vähiteatisi edastama Tervise Arengu Instituudi vähiregistrile. Tegemist on olulise sammuga, mis muudab teatise edastamise märgatavalt mugavamaks ja turvalisemaks, aitab kokku hoida arstide töötunde ja säästab keskkonda.

Regionaalhaigla üld- ja onkokirurgia keskuse kirurg dr Indrek Seire sõnul on vähiteatise elektrooniliseks muutmine infotehnoloogia ajastu loomulik samm, mida on juba mitu aastat oodatud ning ette valmistatud. „Nüüd liiguvad vähiteatised Regionaalhaigla infosüsteemist turvaliselt X-tee vahendusel vähiregistrisse. Elektrooniline vähiteatis lihtsustab kindlasti vähiteatise täitmise protsessi ka arsti jaoks ning hoiab oluliselt väärtuslikku aega kokku,“ rõhutas ta.

Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Helis Pokker peab oluliseks, et tänu muudatusele muutub kiiremaks ja kaasaegsemaks Tervise Arengu Instituudi ja Regionaalhaigla vaheline suhtlus ning andmete edastamine. “Uuendus hoiab ära paberkandjal olevate vormide edasi-tagasi saatmise päringuteks ja juba esitatud andmete täpsustamiseks. Elektroonne vähiteatise vorm võimaldab kopeerida andmeid nende tekkekohas ilma, et teatise täitja peaks neid käsitsi ümber kirjutama. Uus vorm avaneb arstile juba osaliselt eeltäidetuna.  Näiteks kuvatakse elektroonilisele vähiteatise vormile lisaks isikuandmetele, vähidiagnoosile ning TNM staadiumile ka patoloogia keskusest väljastatud histoloogilise uuringu vastus. Selline lahendus parandab kindlasti  vähiteatise andmekvaliteeti ja vähendab ebatäpsusi. Lisaks ei ole vähetähtis ka vormi mugavam ja kiirem täitmisvõimalus, ” ütles dr Pokker.

Regionaalhaigla e-haigla juht Imbi Kivi-Sild lisab, et Regionaalhaigla arengukava üheks eesmärgiks on arendada infosüsteeme nii, et paberil toimuv tööprotsess saaks digitaliseeritud ja andmed leiaks taaskasutuse teadus-arendus- ja ravitöös. „Hea meel on tõdeda, et oleme elektroonilise vähiteatise edastamisega üle X-tee andmevahetuse keskkonna astunud olulise sammu paberdokumentide vähendamiseks.“

Regionaalhaiglast saadetakse TAI vähiregistrile iga-aastaselt umbes 10 000 vähiteatist, mis moodustab ligi 40% kõikidest Eesti raviasutustest saadetud vähiteatistest. Vähiregister on TAI poolt hallatav register vähi haigestumuse, vähi levimuse ja vähihaigete elumuse analüüsimiseks, tervishoiuteenuste ja vähitõrje korraldamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks. Samuti vähi diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks. Vähiregistrile vähijuhtudest teatamine on kohustuslik kõigile Eestis töötavatele arstidele, kes diagnoosivad või ravivad vähki.