Regionaalhaigla vähikeskus sai rahastuse uue kaugteenuse kasutuselevõtuks

28. aprillil kuulutati välja Haigekassa kaugteenuste näidisprojekti konkursi võitjad, võitjate seas oli ka Regionaalhaigla vähikeskuse projekt “OnKontakt - vähipatsiendi e-tugi". Konkursi raames toetatakse uue kaugteenuse väljatöötamist, kasutuselevõttu ning mõju hindamist tervishoiusüsteemile.

“Projekt võimaldab Regionaalhaiglas aktiivravil oleval patsiendil võtta vähikeskusega ühendust, kui tekivad ravist tulenevad kõrvaltoimed või haigusega seotud kaebused. Patsient ja soovi korral ka patsiendi lähedased saavad ravimeeskonnalt nõuandeid, kuidas tekkinud terviseprobleemi ravida või leevendada,” sõnas Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja Helis Pokker, lisades: “Kõrvaltoimetest teadasaamine võimaldab õige raviga varakult alustada ning ennetada seega tõsiste, potentsiaalselt eluohtlike kõrvaltoimete teket ja hoida ära mittevajalikke EMO-sse pöördumisi. Ühtlasi võimaldab uue platvormi kasutuselevõtt koguda patsientide kohta süstematiseeritud andmeid, mida saab ravimeeskond analüüsida ning kasutada patsiendi edasiste raviotsuste tegemisel nii vähikeskuses kui ka esmatasandil.”

Näidisprojekti kaasatakse 2022. aastal  kuni 250 Regionaalhaiglas süsteemravi saavat rinna- ja soolevähi patsienti. Projektis teeb kaasa partnerhaiglana Pärnu Haigla, et testida kodulähedase vähiravi läbiviimisel patsiendi erinevate ravimeeskondade kordineeritud tegutsemist ravi kõrvaltoimete käsitluses ning patsiendi nõustamises. Fookuses on ka koostöö perearstidega, kel on võimalus saada uue rakenduse kaudu informatsiooni oma nimistu vähipatsientide raviprotsessist.  

Kõik uued kaugteenused lisatakse 2022. aasta jaanuarist Haigekassa terviseteenuste loetellu, mis võimaldab eduka näidisprojekti puhul alustada kaugteenusmudelite laialdast kasutuselevõttu. OnKontakt projekti kogumaksumus on 254 924 eurot, millest Haigekassa toetus on 75% ehk 191 193 eurot.