Valminud on rinnavähi raviteekonna mobiilirakenduse pilootprojekt

Valmis on saanud rinnavähi raviteekonna mobiilirakendus (äpp), mis on suurepärane näide Regionaalhaigla kõikide raviteekonna osapoolte tihedast koostööst. Ühise eesmärgi nimel koostati tõenduspõhine materjal, mis on patsiendile justkui digitaalne koordinaator – abiks ja toeks kogu raviteekonna vältel, esmastest sümptomitest kuni 5aastase jälgimisperioodi lõpuni. Rakendust on lihtne kasutada, see on läbinisti tõenduspõhine, esmane infoallikas rinnavähi patsientidele ja ka nende lähedastele. Rakenduse peamine eelis on täpse info kättesaadavus just sel ajahetkel, kui see on patsiendile oluline. Meie soov on patsienti mitte üle koormata teabega, mis tema raviteekonda ei puuduta.

Vähikeskuse rinnavähi mobiilirakenduse pilootprojekt kestab 2021. aasta novembri lõpuni. Selle aja jooksul soovime koguda võimalikult paljude kasutajate tagasisidet ja seda saavad patsiendi anda otse rakenduses. Vaid tagasiside põhjal saame teha täpseid edasisi valikuid teenuse arenduses. Rinnavähi mobiilirakendus on hetkel pilootperioodi vältel kättesaadav vaid eesti keeles. Täpsemat infot rakenduse kasutamise kohta annavad erinevate keskuste õde-nõustajad ja spetsialistid (naistehaiguste keskus, kiiritusravi keskus, keemiaravi keskus ja taastusravi keskus).

 

 

 

 

rinnavähi äpp

 

 

rinnavähi äpp