Esimene 177Lu-PSMA ravi Regionaalhaiglas

Meil on häid uudiseid! Tänu heale koostööle onkoloogidega ja SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi “Kingitud Elu” finantsilisele toele tegime 3. veebruaril 2021. a Regionaalhaiglas esimese 177Lu-PSMA ravi.

177Lu-PSMA radioligandteraapia on hetkel näidustatud kauglevikuga kastratsioon-resistentse eesnäärmevähiga patsientidele, kui teised ravivõimalused (sealhulgas keemia- ja hormoonravi) on ammendunud. Ravi eelduseks on prostata-spetsiifilise membraaniantigeeni (PSMA) piisav olemasolu haiguskolletes, mille teeme eelnevalt kindlaks 18F-PSMA PET/KT-uuringul. Teranostilisel põhimõttel kasutame PSMA transmembraanset proteiini selleks, et viia kandurmolekulide abil kõikidesse eesnäärmevähi kolletesse radioaktiivne 177Lu-isotoop, mis kiiritab kasvajarakke üheaegselt üle kogu keha, säästes seejuures teisi lähedalasuvaid rakke ja kudesid. Tänu eelmainitule on 177Lu-PSMA ravi hästi talutav ning leebete kõrvaltoimetega. Raviaegselt teeme igale patsiendile ka individuaalse dosimeetria, et hinnata veelgi täpsemalt elundite kiirgusdoose ja vajadusel ravi korrigeerida. Parima ravitulemuse saavutamiseks tehakse igale patsiendile järjest 4-6 ravikuuri 6-8 nädalase intervalliga.

177Lu-PSMA radioligandravi teaduspõhisus on jõudsalt kasvamas – kliinilistes uuringutes on näidatud haiguse progressiooni pidurdav ja elukvaliteeti parandav toime. Ootame lootusrikkalt rahvusvahelise III faasi prospektiivse randomiseeritud kliinilise uuringu (VISION) tulemusi, mille primaarne eesmärk on hinnata 177Lu-PSMA ravi mõju patsientide üldelulemusele.

Igatahes on suur rõõm näha, et meie esimene 177Lu-PSMA ravi saanud patsient tajus valude olulist vähenemist juba teisel ravijärgsel päeval. Soovime meie 65-aastasele patsiendile kiiret haiguse taandumist ja maksimaalselt pikka valuvaba elu!

Nukleaarmeditsiini osakond tänab kõiki, kelle abiga sai esimene 177Lu-PSMA ravi Regionaalhaiglas võimalikuks!