Regionaalhaigla patsiendinõukojaga liitus kaks uut liiget

Sel nädalal kinnitas Regionaalhaigla juhatus kaks uut patsiendinõukoja liiget - Tallinna Puuetega Inimeste Koda ning Saaremaa Vähiühing.

„Mul on hea meel, et patsiendinõukojas osalevate organisatsioonide arv kasvab ja meie nõukojaga liitub uusi liikmeid, sest hea koostöö patsiendiorganisatsioonidega aitab Regionaalhaiglas arendada patsiendikeskseid raviteenuseid. Peame väga oluliseks Saaremaa vähipatsientide heaolu ja vajaduste mõistmist, seetõttu on meil suured ootused koostööle Saarema Vähiühinguga, nii saame vastata vähipatsientide muredele ja ootustele kõige paremini, “ rõhutas Regionaalhaigla juhatuse liige Terje Peetso.

Peetso sõnul on patsiendinõukoda koos käinud alates eelmise aasta oktoobrist ning esimesed konkreetsed sammud juba astutud. „Oleme nõukoja liikmetelt saanud väga häid ettepanekuid kuidas parimal ja patsiendisõbralikumal moel innovatsiooniprojektidega edasi minna ja sidusorganisatsioonide esindajad on esitanud oma mõtteid ja soovitusi  Regionaalhaigla arengukava 2021-2030 kujundamise raames,“ tõi Peetso mõned näited koostööst. „Viimasel juunikuisel koosolekul jagasid nõukoja liikmed oma häid kogemusi koolituste paremaks korraldamiseks. Saadud soovitused innustavad meid patsiendikooli projektiga jätkama ja koostöös nõukoja liikmetega seda edasi arendama.“

Saaremaa Vähiühingu juhatuse liikme Siiri Rannamaa sõnul algab patsiendikesksus patsientide ootuste ja vajaduste teadvustamisest. "Patsientide kaasamine tervishoiupoliitika kujundamisesse on vajalik samm iga raviteenuseid pakkuva organisatsiooni jaoks. Leiame, et vähiravi kvaliteedi tõstmist, selle kättesaadavuse parandamist ja tervishoiu arendamist ei saa teha üksteisega võideldes. Peame väga oluliseks avatud ja konstruktiivset koostööd kõikide vähiravi teostavate haiglatega ja oleme tänulikud võimaluse eest anda oma panus ka Regionaalhaigla patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamisesse," ütles Rannamaa.

Regionaalhaigla patsiendinõukoja esimene kokkusaamine toimus 14. oktoobril 2019. Patsiendinõukoja liikmed on Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Reumaliit, Avitus MTÜ, Eesti Põletikuliste Soolehaiguste Selts MTÜ, Eesti Tsöliaakia Selts, Eesti Psoriaasiliit, Eesti Hemofiiliaühing, Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja Saaremaa Vähiühing.

Patsiendinõukoja liikmed annavad Regionaalhaigla juhatusele nõu, kuidas planeerida ja kujundada patsienditeekonda ja patsiendikeskseid protsess, kuidas paremini kaasata nii patsiente kui ka nende lähedasi raviprotsessi, milline peaks olema patsiendikommunikatsioon ja haigla poolt pakutavad lisateenused ja kuidas patsiendiorganisatsioonid saaksid aidata koostöös Regionaalhaiglaga patsiente.

Nõukoja liikmed nimetatakse kolmeks aastaks. Patsiendinõukoja liige määrab enda esindaja patsiendinõukoja koosolekuks. Nõukoja tegevust koordineerib Regionaalhaigla juhatuse liige Terje Peetso.