Juunikuus kaitses dr Marina Teras doktoritöö "Melanoma Markers and New Treatment Perspectives"

Regionaalhaigla dermatoveneroloog-vanemarst dr Marina Teras kaitses 19. juunil Tallinna Tehnikaülikoolis oma doktoritöö "Melanoma Markers and New Treatment Perspectives" ("Melanoomi markerid ja uued raviperspektiivid").

Doktoritöö esimene eesmärk oli melanoomi tuvastamine veremarkerite MAGE4 ja 10 vastaste antikehade abil – see võimalus on väga tähtis olukorras, kus melanoom ei ole silmaga nähtav. Kasutades ELISA meetodit ja rekombinantseid MAGE4 ja 10 valke näidati, et tugev MAGE4 ja 10 vastane antikehaline vastus on ühtlasi nii hea prognostiline näitaja kui ka üks varajane marker, mis aitab melanoomi diagnoosida.

Kuna melanoomi rakkudel on erakordselt erinev morfoloogia ja erinevates keha regioonides on nad mõjutatud väga erinevatest kasvufaktoritest, geeni ekspressioonist ja kasvukeskkonda mõjutavatest teguritest, siis neid kõiki komponente on võimalik teoreetiliselt ja juba osaliselt ka praktikas kaasata melanoomi ravi- ja diagnostika strateegia arengusse.

Doktoritöö teine ja kolmas eesmärk puudutasid mõlemad melanoomi ravi. Eesmärk oli uurida viraalse apoptiini onkosupressiivset mehhanismi ja selle edukust hiirmudelis. Viiruse apoptiin pidurdas oluliselt kasvajarakkude kasvu, avaldamata mõju natiivsetele rakkudele, omades  seega vähiteraapilist potentsiaali. Kolmanda artikli eesmärk oli katsetada ja analüüsida uusi ravivõimalusi, mida Euroopas on harva kasutatud, kuid mis on ennast nii Austraalias kui ka Ameerikas tõestanud.  

Doktoritööd juhendasid dotsent Sirje Rüütel Boudinot (Tallinna Tehnikaülikool) ja dr Anu Planken (Põhja-Eesti Regionaalhaigla). Tööd oponeerisid kaasprofessor Jüri Reimand (Ontario Institute of Cancer Research, Kanada) ja dr Vahur Valvere (Põhja-Eesti Regionaalhaigla). 

Doktoritööga saate lähemalt tutvuda tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

 

Õnnitleme dr Marina Terast doktorikraadi puhul!