Eriolukorras loodud kiiritusravi infotelefon on pälvinud patsientide tunnustuse

Koroonakriisi tõttu Regionaalhaigla kiiritusravi patsientide nõustamiseks ja toetamiseks avatud infotelefon 5328 4759 on ligi kuu ajaga end õigustanud – helistajate tunnustavast tagasisidest nähtub, et sellega on loodud võimalus saada spetsialistilt oma probleemile kiiret lahendust, värskeimat infot ja kindlustunnet ärevas olukorras.  

Kiiritus- ja samaaegset keemiaravi saavate patsientide nõuandetelefonile on väga erinevate probleemidega helistanud nii vähihaiged, nende lähedased kui ka perearstid üle Eesti. Ravi ootavad patsiendid on peamiselt soovinud infot ravi olemuse, üldise töökorralduse ja käitumisjuhiste kohta eriolukorra tingimustes. Juba ravi saavad patsiendid on vajanud nõustamist kõrvaltoimete osas, samuti on paljud neist tundnud huvi, kuidas end võimalikult efektiivselt koroonaviirusesse haigestumise eest kaitsta. Lisaks on kõnesid tulnud ka kaugele arenenud haigusega parimat toetavat ravi saavatelt patsientidelt, kes on vajanud abi vaevuste leevendamisel. Nende puhul on kasutatud tänuväärset koostöövõimalust meie palliatiivravi keskusega.

“Patsiendid on sellel keerulisel ajal olnud äärmiselt mõistvad ja koostöövalmid ning saanud aru, et kõik muudatused ravis ja mõnel juhul ravi edasilükkamised on ohutud ning tehtud rahvusvaheliste soovituste alusel eesmärgiga just neid endid kaitsta, et pakkuda kokkuvõttes kõigile võimalikult kiiresti parimat ravi,” ütles kiiritusravikeskuse juhataja dr Maire Kuddu.  

Seoses eriolukorraga on ka kiiritusravi õdede telefonikonsultatsioonide arv suurenenud. Kõige sagedasemad pöördumised on seotud kiiritusravi järgse naha- ja suuhooldusega, vajalike vahendite soovitamisega ning kasutusõpetusega. Küsitud on selgitust ambulatoorse samaaegse kiiritus-ja keemiaravi protseduuride ajastuse ja visiitide osas ning ettevalmistuseks kiiritusravi planeerimise protseduuriks.

“Kiiritusravi personal annab endast parima, et tagada kiiritusravi kättesaadavus ja järjepidevus ning pakkuda parimat võimalikku lahendust kriisiolukorras. Ravitöö korraldamisel eriolukorras oleme tuginenud rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide juhistele ja teiste haiglate kliinilisele praktikale ja kogemustele, millega hoiame end pidevalt kursis,” lausus dr Kuddu. “Tänu erinevate meetmete kohesele kasutuselevõtule ja personali ennastsalgavale tööle oleme suutnud säilitada eriolukorras nii väliskiiritusravi kui ka invasiivse lähiravi ning süsteemravi teostamise ning vältida ravikatkestusi. Enamik ootejärjekorras olevatest haigetest on nüüdseks saanud juba ka uued raviajad.”

Nõuandetelefon kiiritus- ja samaaegset keemiaravi saavatele haigetele ootab kõnesid tööpäevadel kell 10.00–13.00 onkoloogi telefonil 5328 4759. Endiselt nõustavad telefonitsi ka õed nii kiiritusravi võimalike kõrvaltoimete kui raviaegse toitumise osas telefonil 617 1605 tööpäevadel 08.00–16.00. Kiiritusravi keskuse personal tänab patsiente mõistva suhtumise ja hea koostöö eest.